Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SODNO VARSTVO IMETNIKOV KVALIFICIRANIH OBVEZNOSTI BANK

Ustavno sodišče je 19. oktobra 2016 sprejelo odločitev v zvezi z ustavnostjo določb zakona o bančništvu (ZBan-1), ki urejajo prenehanje kvalificiranih obveznosti v okviru sanacije leta 2013. Ustavno sodišče je 350. člen ZBan-1 spoznalo za skladnega z ustavo, kar pomeni, da so postopki sanacije bank, ki so bili izvedeni leta 2013, z vidika bank in njihovih sedanjih lastnikov in upnikov zaključeni.

 

Hkrati pa je sodišče presodilo, da v ZBan-1 ni bilo urejeno učinkovito sodno varstvo imetnikov izbrisanih kvalificiranih obveznosti bank, zato je sodišče ugotovilo, da je bil 350.a člen ZBan-1 v neskladju z ustavo. Za neustavnega ga je spoznalo, ker je molčal o nekaterih vprašanjih, ki bi jih sledeč odločbi sodišča moral urediti, in sicer:

-       pravica do dostopa do podatkov,

-       vprašanje dokaznega bremena in

-       vprašanje združevanja pravdnih postopkov.

 

Ustavno sodišče je DZ zato naložilo, naj v šestih mesecih odpravi ugotovljeno protiustavnost in poskrbi za ureditev, ki bo omogočala ustavnoskladno uveljavitev pravice do sodnega varstva za vse morebitne že vložene in bodoče odškodninske tožbe v zvezi z izbrisi kvalificiranih pravic na podlagi ZBan-1. Rok za sprejem zakona je potekel 15. maja 2017, vendar se je priprava predloga zakona na ministrstvu za finance zavlekla zaradi zelo zahtevne vsebine ter intenzivnih in dolgotrajnih usklajevanj z zainteresirano in strokovno javnostjo.

 

Vlada je predlog zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank potrdila 9. novembra. Poglavitni cilj, ki ga je ministrstvo za finance zasledovalo v predlogu zakona, je predpisati postopek sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti, ki bo sledil odločbi ustavnega sodišča.

 

Predlog zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

 

Bistvene rešitve predloga zakona

 

Najpogostejša vprašanja in odgovori

 

Podatki o vrednostnih papirjih, ki so bili predmet izrednega ukrepa

 

Borzna vrednost izbrisanih (izključenih) vrednostnih papirjev, ki so bili uvrščeni v trgovanje na Ljubljanski borzi