Skoči na vsebino

STARI INFORMATIVNI IZRAČUN OBRESTI VLOG IN LIKVIDNOSTNIH POSOJIL V SISTEMU EZR

Obrazec za izračun obresti

(Če uporabljate MS Internet Explorer, morate za prikaz obrazca klikniti v prazno področje spodaj.)

Formula za izračun (linearna metoda)

obresti = glavnica xOM x  d
36000     


kjer je:
OM .... letna obrestna mera
d ........ število dni

Navodila:

V polje »Vnos zneska v poljubni valuti« se vpiše znesek v poljubni valuti.
Datum začetka in konca se izbere z izbiro datuma na koledarju s klikom na gumb »Datum od« oziroma »Datum do«

Primer izračuna

Vnos zneska v poljubni valuti:40.000.000,00
Datum od:22.11.2006
Datum do:31.12.2006
Obrestna mera:3,03
Rezultat izračuna obresti v poljubni valuti
pri glavnici 40.000.000,00 in trajanju 39 dni:
131.300,00

Dodatno opozorilo

Preverite izračun. V izpisu je podano tudi število dni trajanja obrestovanja, saj se največ napak pri vnosu podatkov pojavi pri nastavitvi datumov začetka in konca obrestovanja.