Skoči na vsebino

INFORMATIVNI IZRAČUN OBRESTI VLOG IN POSOJIL V SISTEMU EZR

Obrazec za izračun obresti


Navodilo

V polje »Znesek« vpišemo znesek glavnice. Datuma začetka in konca vpišemo v obliki »d.m.l«.

Formula za izračun

(Linearna metoda, upošteva se dejansko število dni v obdobju, za katerega se obračunavajo obresti, in 360 dni v letu. Obdobje obrestovanja se določi tako, da se upošteva prvi dan obrestovanja, zadnji dan pa ne.)

 

Primer izračuna

Znesek:40.000.000,00
Datum od:22.11.2006
Datum do:31.12.2006
Obrestna mera:3,03%
Obresti pri glavnici 40.000.000 in trajanju 39 dni:
131.300,00


Dodatno opozorilo

Preverite izračun. V izpisu je podano tudi število dni trajanja obrestovanja, saj se največ napak pri vnosu podatkov pojavi pri nastavitvi datumov začetka in konca obrestovanja.