Skoči na vsebino

6-MESEČNE ZAKLADNE MENICE

Stanje na dan 30. 4. 2018

Oznaka menice

Datum

izdaje

Datum

zapadlosti

Vrsta

instrumenta

Obrestna

mera %

Znesek

izdaje

v mio €

% od

skupnega

stanja

dolga

SZ9715.2.201816.8.2018fiksna-0,37025,0 
SZ9815.3.201813.9.2018fiksna-0,37035,0 
SZ9912.4.201811.10.2018fiksna-0,39030,0 
Skupaj    90,017,1