Skoči na vsebino

6-MESEČNE ZAKLADNE MENICE

Stanje na dan 28. 2. 2018

Oznaka menice

Datum

izdaje

Datum

zapadlosti

Vrsta

instrumenta

Obrestna

mera %

Znesek

izdaje

v mio €

% od

skupnega

stanja

dolga

SZ957.9.20178.3.2018fiksna-0,35028,0 
SZ965.10.20175.4.2018fiksna-0,38015,0 
SZ9715.2.201816.8.2018fiksna-0,37025,0 
Skupaj    68,013,1