Skoči na vsebino

6-MESEČNE ZAKLADNE MENICE

Stanje na dan 31. 8. 2018

Oznaka menice

Datum

izdaje

Datum

zapadlosti

Vrsta

instrumenta

Obrestna

mera %

Znesek

izdaje

v mio €

% od

skupnega

stanja

dolga

SZ9815.3.201813.9.2018fiksna-0,37035,0 
SZ9912.4.201811.10.2018fiksna-0,39030,0 
SZ10017.5.201815.11.2018fiksna-0,50015,0 
SZ10114.6.201813.12.2018fiksna-0,39010,0 
Skupaj    90,015,4