Skoči na vsebino

6-MESEČNE ZAKLADNE MENICE

Stanje na dan 31. 1. 2019

Oznaka menice

Datum

izdaje

Datum

zapadlosti

Vrsta

instrumenta

Obrestna

mera %

Znesek

izdaje

v mio €

% od

skupnega

stanja

dolga

SZ10213.9.201814.3.2019fiksna-0,38010,0 
SZ10311.10.201811.4.2019fiksna-0,4005,0 
Skupaj    15,02,9