Skoči na vsebino

6-MESEČNE ZAKLADNE MENICE

Stanje na dan 30. 4. 2019

Oznaka menice

Datum

izdaje

Datum

zapadlosti

Vrsta

instrumenta

Obrestna

mera %

Znesek

izdaje

v mio €

% od

skupnega

stanja

dolga

SZ10414.2.201914.8.2019fiksna-0,39065,0 
SZ10514.3.201912.9.2019fiksna-0,39040,0 
SZ10611.4.201910.10.2019fiksna-0,39057,0 
Skupaj    162,020,1