Skoči na vsebino

3-MESEČNE ZAKLADNE MENICE

Stanje na dan 30. 4. 2019

Oznaka menice

Datum

izdaje

Datum

zapadlosti

Vrsta

instrumenta

Obrestna

mera %

Znesek

izdaje

v mio €

% od

skupnega

stanja

dolga

TZ16814.2.201916.5.2019fiksna-0,38075,0 
TZ16914.3.201913.6.2019fiksna-0,39060,0 
TZ17011.4.201911.7.2019fiksna-0,40050,0 
Skupaj    185,022,9