Skoči na vsebino

3-MESEČNE ZAKLADNE MENICE

Stanje na dan 31. 12. 2017

Oznaka menice

Datum

izdaje

Datum

zapadlosti

Vrsta

instrumenta

Obrestna

mera %

Znesek

izdaje

v mio €

% od

skupnega

stanja

dolga

Skupaj     
0,0
 
 

0,0