Skoči na vsebino

3-MESEČNE ZAKLADNE MENICE

Stanje na dan 30. 4. 2018

Oznaka menice

Datum

izdaje

Datum

zapadlosti

Vrsta

instrumenta

Obrestna

mera %

Znesek

izdaje

v mio €

% od

skupnega

stanja

dolga

TZ16515.2.201817.5.2018fiksna-0,3708,0 
Skupaj    8,01,5