Skoči na vsebino

18-MESEČNE ZAKLADNE MENICE

Stanje na dan 31. 1. 2019

Oznaka menice

Datum

izdaje

Datum

zapadlosti

Vrsta

instrumenta

Obrestna

mera %

Znesek

izdaje

v mio €

% od

skupnega

stanja

dolga

OZ95.10.20174.4.2019fiksna-0,32042,5 
OZ1012.4.201810.10.2019fiksna-0,35051,0 
OZ1111.10.20189.4.2020fiksna-0,37040,0 
Skupaj    133,525,9