Skoči na vsebino

18-MESEČNE ZAKLADNE MENICE

Stanje na dan 28. 2. 2018

Oznaka menice

Datum

izdaje

Datum

zapadlosti

Vrsta

instrumenta

Obrestna

mera %

Znesek

izdaje

v mio €

% od

skupnega

stanja

dolga

OZ76.10.20165.4.2018fiksna-0,19028,0 
OZ86.4.20174.10.2018fiksna-0,22039,0 
OZ95.10.20174.4.2019fiksna-0,32042,5 
Skupaj    109,521,1