Skoči na vsebino

12-MESEČNE ZAKLADNE MENICE

Stanje na dan 28. 2. 2018

Oznaka menice

Datum

izdaje

Datum

zapadlosti

Vrsta

instrumenta

Obrestna

mera %

Znesek

izdaje v mio €

% od

skupnega

stanja

dolga

DZ759.3.20178.3.2018fiksna-0,25091,0 
DZ766.4.20175.4.2018fiksna-0,27048,0 
DZ7711.5.201710.8.2018fiksna-0,30068,0 
DZ787.9.20176.9.2018fiksna-0,32051,0 
DZ795.10.20174.10.2018fiksna-0,36025,0 
DZ8015.2.201814.2.2019fiksna-0,35051,0 
Skupaj    334,064,3