Skoči na vsebino

12-MESEČNE ZAKLADNE MENICE

Stanje na dan 30. 4. 2019

Oznaka menice

Datum

izdaje

Datum

zapadlosti

Vrsta

instrumenta

Obrestna

mera %

Znesek

izdaje v mio €

% od

skupnega

stanja

dolga

DZ8317.5.201816.5.2019fiksna-0,38050,0 
DZ8414.6.201813.6.2019fiksna-0,38085,0 
DZ8513.9.201812.9.2019fiksna-0,38045,0 
DZ8611.10.201810.10.2019fiksna-0,39035,0 
DZ8714.2.201913.2.2020fiksna-0,40041,0 
DZ8814.3.201912.3.2020fiksna-0,39050,0 
Skupaj    306,037,9