Skoči na vsebino

12-MESEČNE ZAKLADNE MENICE

Stanje na dan 31. 8. 2018

Oznaka menice

Datum

izdaje

Datum

zapadlosti

Vrsta

instrumenta

Obrestna

mera %

Znesek

izdaje v mio €

% od

skupnega

stanja

dolga

DZ787.9.20176.9.2018fiksna-0,32051,0 
DZ795.10.20174.10.2018fiksna-0,36025,0 
DZ8015.2.201814.2.2019fiksna-0,35051,0 
DZ8115.3.201814.3.2019fiksna-0,36062,0 
DZ8212.4.201811.4.2019fiksna-0,37038,0 
DZ8317.5.201816.5.2019fiksna-0,38050,0 
DZ8414.6.201813.6.2019fiksna-0,38085,0 
Skupaj    362,061,9