Skoči na vsebino

12-MESEČNE ZAKLADNE MENICE

Stanje na dan 31. 1. 2019

Oznaka menice

Datum

izdaje

Datum

zapadlosti

Vrsta

instrumenta

Obrestna

mera %

Znesek

izdaje v mio €

% od

skupnega

stanja

dolga

DZ8015.2.201814.2.2019fiksna-0,35051,0 
DZ8115.3.201814.3.2019fiksna-0,36062,0 
DZ8212.4.201811.4.2019fiksna-0,37038,0 
DZ8317.5.201816.5.2019fiksna-0,38050,0 
DZ8414.6.201813.6.2019fiksna-0,38085,0 
DZ8513.9.201812.9.2019fiksna-0,38045,0 
DZ8611.10.201810.10.2019fiksna-0,39035,0 
Skupaj    366,071,1