Skoči na vsebino

OBVEZNICE Z ZAPADLOSTJO 10 DO 15 LET

Stanje na dan 31. 12. 2017

Obveznica

ISIN koda

Datum izdaje

Datum dospetja

Obrestna mera %

Znesek izdaje v mio

Valuta

Stanje dolga v mio EUR

% od skupnega stanja dolga

RS 63SI00021027946.2.20086.2.20194,3751.198,6EUR1.198,6 
RS 67SI000210305726.1.201027.1.20204,1251.645,7EUR1.645,7 
RS69SI000210314918.1.201118.1.20214,3751.605,9EUR1.605,9 
RS75SI000210354528.7.201528.7.20252,1252.000,0EUR2.000,0 
RS79SI000210368524.1.201722.3.20271,251.000,0EUR3.000,0 
SLOVEN4 03/22/18XS029265399422.3.200722.3.201841.000,0EUR1.000,0 
USD BOND 5,5% 26/10/22XS084708623726.10.201226.10.20225,52.250,0USD347,0 
 US831594AB23       
USD BOND 5,85% 10/5/23XS092763781810.5.201310.5.20235,852.500,0USD225,2 
 US831594AD88       
USD BOND 5,25% 18/2/24XS098270922118.2.201418.2.20245,252.000,0USD1.057,2 
 US831594AG10       
Skupaj      12.079,644,5