Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REZULTATI ODKUPOV ZAKLADNIH MENIC

REZULTATI

AVKCIJE ODKUPA ZAKLADNIH MENIC OZ1

 

ki je bila v sreda, 17.04.2013.

 

Na avkciji odkupa 18-mesečnih zakladnih menic z oznako OZ1 z  ISIN kodo SI0002103248

 je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 510.700 lotov ponudb po razpisani ceni 99,525 %. Ministrstvo za finance sprejelo vse ponudbe v skupni vrednosti 510.700.000,00 EUR po enotni ceni 99,525%,  pri kateri znaša obrestna mera 3,99% letno.

 

Kupnina za odkupljene in prenesene obveznice bo poravnana v skladu s Ponudbo o odkupu ZM OZ1 dne 19. 4. 2013.

 

Rezultati avkcije so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance:

www.mf.gov.si/si/stiki_z_investitorji_imetniki_vp/sporocila_za_javnost_o_izvedbi_avkcij/odkupi_in_zamenjave_zakladnih_menic/.

POROČILO O IZBORU PONUDB NA AVKICJI ZA ODKUP 18-MESEČNIH ZAKLADNIH MENIC OZ1

 

1.      Opis OZ1

ISIN KODA

SI0002103248

VRSTA ZAKLADNE MENICE

Imenska nematerializirana menica

DATUM IZDAJE

8.12.2011

NOMINALNA VRESNOST

907.018.000

APOEN

1.000

ROK DOSPETJA

6.6.2013

OBRESTNA MERA

3,99

IZPLAČILO OBRESTI IN GLAVNICE

Ob dospelosti ZM

PRAVICA PREDČASNEGA ODKUPA

Ni

 

2.      Rezultati ponudb za odkup

ŠTEVILO PONUDNIKOV

7

ŠT. PONUDB

8

SKUPNI NOMINALNI ZNESEK PREJETIH PONUDB

510.700.000

SKUPNI NOMINALNI ZNESEK SPREJETIH PONUDB

510.700.000

CENA (enotna, razpisana)

99,525

DONOS PRI RAZPISANI CENI

3,99 %