Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POZIVI IN PONUDBE ZA ODKUPE ZAKLADNIH MENIC

OBVESTILO O PONUDBI ZA ODKUP

OSEMNAJSTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC OZ1 JAVNOSTI

 

 

Republika Slovenija obvešča, da bo 17. aprila 2013 do 12. ure potekalo zbiranje ponudb za odkup osemnajstmesečnih zakladnih menic (OZ1). Zakladne menice OZ1 so izdane po obrestni meri 3,99 % in zapadejo v plačilo 6.6.2013.

 

Razpisan znesek odkupa osemnajstmesečnih zakladnih menic z oznako OZ1 in z ISIN kodo SI0002103248, je celotna vrednost izdaje zakladnih menic v višini 855.263.552,92  EUR. Ponujena odkupna cena apoena znaša 99,525 %.

 

Poravnava na avkciji sprejetih ponudb  za odkup osemnajstmesečnih zakladnih menic OZ1 bo v petek,19.4.2013.

 

Odkup zakladnih menic OZ1 bo potekal preko avkcije po pogojih in način, določen s Ponudbo za odkup zakladnih menic OZ1, ki je objavljena na spletni strni Ministrstva za finance http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/odkupi_zakladnih_menic/ .

 

Avkcija odkupa se izvede s smiselno uporabo Pravil za izvedbo avkcij državnih vrednostnih papirjev, objavljenih na spletni strani Ministrstva za finance http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/primarni_trg/ . Pri avkciji odkupa zakladnih menic Republike Slovenije lahko neposredno sodelujejo primarni vpisniki. Druge pravne in fizične osebe lahko sodelujejo na avkcijah posredno z oddajo naročil primarnim vpisnikom: Abanka d.d. (386 (0)1 471 82 15), Deželna Banka Slovenije d.d. (386 (0)1 472 71 79), Nova KBM d.d. (386 (0)2 229 22 09), Nova Ljubljanska banka d.d. (386 (0)1 476 91 87), Probanka d.d. (386 (0)2 252 55 38),  SKB banka d.d. (386 (0)1 471 50 95), UniCredit Banka Slovenija d.d. (386 (0)1 587 67 93), Jefferies International Limited (44 (0) 20 7029 8000).

 

Podrobne informacije dobite pri vseh primarnih vpisnikih in izdajatelju: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje z dolgom državnega proračuna, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, telefon: +386 (1) 369 64 40, telefaks: +386 (1) 369 65 99, e-mail: mf.dolg@mf-rs.si, spletna stran: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/pravne_osnove_za_izdajo_zakladnih_menic/ .