Skoči na vsebino

OBVESTILA O PONUDBI ZAKLADNIH MENIC JAVNOSTI

OBVESTILO O PONUDBI

TRI-, ŠEST- IN DVANAJST- MESEČNIH ZAKLADNIH MENIC TZ167, SZ102 IN DZ85 JAVNOSTI

 

Republika Slovenija obvešča, da bo 11. septembra 2018 do 12. ure potekalo zbiranje ponudb za vpis in vplačilo trimesečnih zakladnih menic (TZ167), šestmesečnih zakladnih menic (SZ102) in dvanajstmesečnih zakladnih menic (DZ85), ki bodo izdane 13. septembra 2018.

 

Razpisane izdaje trimesečnih zakladnih menic z oznako TZ167 in  ISIN kodo SI0002502159, šestmesečnih zakladnih menic z oznako SZ102 in  ISIN kodo SI0002502167 in dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako DZ85 in  ISIN kodo SI0002502175 znašajo skupaj okvirno 70.000.000 EUR oziroma okvirno 70.000 lotov v apoenih po 1.000 EUR.    

           

Vplačilo na avkciji sprejetih naročil tri-, šest- in dvanajst-mesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 13. septembra 2018.

 

Obveznosti iz trimesečnih zakladnih menic TZ167 bodo dospele 13.12.2018, šestmesečnih zakladnih menic SZ102 bodo dospele 14.3.2019 in obveznosti iz dvanajstmesečnih zakladnih menic DZ85 bodo dospele 12.9.2019.  

 

Vpis in vplačilo zakladnih menic RS poteka preko avkcij, ki se izvajajo na podlagi Pravil za izvedbo avkcij državnih vrednostnih papirjev, objavljenih na spletni strani Ministrstva  za finance:

http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/vrednostni_papirji/Primarni_trg/PRAVILA_ZA_IZVEDBO_AVKCIJ_DRZAVNIH_VREDNOSTNIH_PAPIRJEV.pdf

 

Pri avkciji zakladnih menic Republike Slovenije lahko neposredno sodelujejo primarni vpisniki. Druge pravne in fizične osebe lahko sodelujejo na avkcijah posredno z oddajo naročil primarnim vpisnikom: Abanka d.d. (386 (0)1 471 82 12), Deželna Banka Slovenije d.d. (386 (0)1 472 71 85), Nova KBM d.d. (386 (0)2 229 23 50), Nova Ljubljanska banka d.d. (386 (0)1 476 91 42), SKB banka d.d. (386 (0)1 471 59 10), UniCredit Banka Slovenija d.d. (386 (0)1 587 67 93), Jefferies International Limited (44 (0) 20 7029 8000).

 

Popolni opis pravic iz zakladnih menic je v ponudbenem dokumentu za izdajo zakladnih menic, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance: http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/vrednostni_papirji/Zakladne_menice/Ponudbeni_dokument_ZM___2018_.pdf.Terjatve iz zakladnih menic niso zavarovane in za njihovo izpolnitev odgovarja imetnikom zakladnih menic izključno Republika Slovenija kot dolžnik.

 

Podrobne informacije dobite pri vseh primarnih vpisnikih in izdajatelju: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za zakladništvo, Sektor za izvrševanje transakcij in upravljanje likvidnosti, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, telefon: +386 (1) 369 64 42, telefaks: +386 (1) 369 65 99, e-mail: mf.dolg@mf-rs.si, spletna stran:

http://www.mf.gov.si/si/stiki_z_investitorji_imetniki_vp/primarni_vpisniki/zakladne_menice/