Skoči na vsebino

OBVESTILA O PONUDBI ZAKLADNIH MENIC JAVNOSTI

OBVESTILO O PONUDBI

ŠEST- IN DVANAJST- MESEČNIH ZAKLADNIH MENIC  SZ92 IN DZ75 JAVNOSTI

 

Republika Slovenija obvešča, da bo 7. marca 2017 do 12. ure potekalo zbiranje ponudb za vpis in vplačilo šestmesečnih zakladnih menic (SZ92) in dvanajstmesečnih zakladnih menic (DZ75), ki bodo izdane 9. marca 2017.

 

Razpisane izdaje šestmesečnih zakladnih menic z oznako SZ92 in  ISIN kodo SI0002501771 in dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako DZ75 in  ISIN kodo SI0002501789 znašajo skupaj okvirno 80.000.000 EUR oziroma okvirno 80.000 lotov v apoenih po 1.000 EUR.

           

Vplačilo na avkciji sprejetih naročil šest- in dvanajst-mesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 9. marca 2017.

 

Obveznosti iz šestmesečnih zakladnih menic SZ92 bodo dospele 7.9.2017 in obveznosti iz dvanajstmesečnih zakladnih menic DZ75 bodo dospele 8.3.2018.  

 

Vpis in vplačilo zakladnih menic RS poteka preko avkcij, ki se izvajajo na podlagi Pravil za izvedbo avkcij državnih vrednostnih papirjev, objavljenih na spletni strani Ministrstva  za finance:

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/primarni_trg/.

 

Pri avkciji zakladnih menic Republike Slovenije lahko neposredno sodelujejo primarni vpisniki. Druge pravne in fizične osebe lahko sodelujejo na avkcijah posredno z oddajo naročil primarnim vpisnikom: Abanka d.d. (386 (0)1 471 82 12), Deželna Banka Slovenije d.d. (386 (0)1 472 71 70), Nova KBM d.d. (386 (0)2 229 23 50), Nova Ljubljanska banka d.d. (386 (0)1 476 91 42), SKB banka d.d. (386 (0)1 471 50 91), UniCredit Banka Slovenija d.d. (386 (0)1 587 67 93), Jefferies International Limited (44 (0) 20 7029 8000).

 

Popolni opis pravic iz zakladnih menic je v ponudbenem dokumentu za izdajo zakladnih menic, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance. Terjatve iz zakladnih menic niso zavarovane in za njihovo izpolnitev odgovarja imetnikom zakladnih menic izključno Republika Slovenija kot dolžnik.

 

Podrobne informacije dobite pri vseh primarnih vpisnikih in izdajatelju: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za zakladništvo, Sektor za izvrševanje transakcij in upravljanje likvidnosti, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, telefon: +386 (1) 369 64 42, telefaks: +386 (1) 369 65 99, e-mail: mf.dolg@mf-rs.si, spletna stran: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/vrednostni_papirji/zakladne_menice/pravne_osnove_za_izdajo_zakladnih_menic/.