Skoči na vsebino

OBVESTILA O PONUDBI ZAKLADNIH MENIC JAVNOSTI

OBVESTILO O PONUDBI

ŠEST- IN DVANAJST- MESEČNIH ZAKLADNIH MENIC SZ101 IN DZ84 JAVNOSTI

 

Republika Slovenija obvešča, da bo 12. junija 2018 do 12. ure potekalo zbiranje ponudb za vpis in vplačilo šestmesečnih zakladnih menic (SZ101) in dvanajstmesečnih zakladnih menic (DZ84), ki bodo izdane 14. junija 2018.

 

Razpisane izdaje šestmesečnih zakladnih menic z oznako SZ101 in ISIN kodo SI0002502118in dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako DZ84 in ISIN kodo SI0002502126znašajo skupaj okvirno 70.000.000 EUR oziroma okvirno 70.000 lotov v apoenih po 1.000 EUR.       

Vplačilo na avkciji sprejetih naročil šest- in dvanajst-mesečnih zakladnih menic bo v četrtek,14. junija 2018.

 

Obveznosti iz šestmesečnih zakladnih menic SZ101 bodo dospele 13.12.2018 inobveznosti iz dvanajstmesečnih zakladnih menic DZ84 bodo dospele 13.6.2019.  

 

Vpis in vplačilo zakladnih menic RS poteka preko avkcij, ki se izvajajo na podlagi Pravil za izvedbo avkcij državnih vrednostnih papirjev, objavljenih na spletni strani Ministrstva  za finance:


http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/vrednostni_papirji/Primarni_trg/PRAVILA_ZA_IZVEDBO_AVKCIJ_DRZAVNIH_VREDNOSTNIH_PAPIRJEV.pdf

 

Pri avkciji zakladnih menic Republike Slovenije lahko neposredno sodelujejo primarni vpisniki. Druge pravne in fizične osebe lahko sodelujejo na avkcijah posredno z oddajo naročil primarnim vpisnikom: Abanka d.d. (386 (0)1 471 82 12), Deželna Banka Slovenije d.d. (386 (0)1 472 71 85), Nova KBM d.d. (386 (0)2 229 23 50), Nova Ljubljanska banka d.d. (386 (0)1 476 91 42), SKB banka d.d. (386 (0)1 471 59 10), UniCredit Banka Slovenija d.d. (386 (0)1 587 67 93), Jefferies International Limited (44 (0) 20 7029 8000).

 

Popolni opis pravic iz zakladnih menic je v ponudbenem dokumentu za izdajo zakladnih menic, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance: http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/vrednostni_papirji/Zakladne_menice/Ponudbeni_dokument_ZM___2018_.pdf.Terjatve iz zakladnih menic niso zavarovane in za njihovo izpolnitev odgovarja imetnikom zakladnih menic izključno Republika Slovenija kot dolžnik.

 

Podrobne informacije dobite pri vseh primarnih vpisnikih in izdajatelju: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za zakladništvo, Sektor za izvrševanje transakcij in upravljanje likvidnosti, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, telefon: +386 (1) 369 64 42, telefaks: +386 (1) 369 65 99, e-mail: mf.dolg@mf-rs.si, spletna stran:
http://www.mf.gov.si/si/stiki_z_investitorji_imetniki_vp/primarni_vpisniki/zakladne_menice/