Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBVESTILA O PONUDBI ZAKLADNIH MENIC JAVNOSTI

OBVESTILO O PONUDBI

TRI- IN ŠEST- MESEČNIH ZAKLADNIH MENIC TZ173, SZ109 JAVNOSTI

 

Republika Slovenija obvešča, da bo 9. julija 2019 do 12. ure potekalo zbiranje ponudb za vpis in vplačilo trimesečnih zakladnih menic (TZ173) in šestmesečnih zakladnih menic (SZ109), ki bodo izdane 11. julija 2019.

 

Razpisane izdaje trimesečnih zakladnih menic z oznako TZ173 in  ISIN kodo SI0002502423 in šestmesečnih zakladnih menic z oznako SZ109 in ISIN kodo SI0002502431 znašajo skupaj okvirno 90.000.000 EUR oziroma okvirno 90.000 lotov v apoenih po 1.000 EUR.                   

Vplačilo na avkciji sprejetih naročil tri- in šest-mesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 11. julija 2019.

 

Obveznosti iz trimesečnih zakladnih menic TZ173 bodo dospele 10.10.2019 in  šestmesečnih zakladnih menic SZ109 bodo dospele 30.12.2019.

 

Vpis in vplačilo zakladnih menic RS poteka preko avkcij, ki se izvajajo na podlagi Pravil za izvedbo avkcij državnih vrednostnih papirjev, objavljenih na spletni strani Ministrstva  za finance:

http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/vrednostni_papirji/Primarni_trg/PRAVILA_ZA_IZVEDBO_AVKCIJ_DRZAVNIH_VREDNOSTNIH_PAPIRJEV.pdf

 

Pri avkciji zakladnih menic Republike Slovenije lahko neposredno sodelujejo primarni vpisniki. Druge pravne in fizične osebe lahko sodelujejo na avkcijah posredno z oddajo naročil primarnim vpisnikom: Abanka d.d. (386 (0)1 471 82 12), Nova KBM d.d. (386 (0)2 229 22 09), Nova Ljubljanska banka d.d. (386 (0)1 476 91 82), SKB banka d.d. (386 (0)1 471 59 10), UniCredit Banka Slovenija d.d. (386 (0)1 587 67 93), Jefferies International Limited (44 (0) 20 7029 8000).

 

Popolni opis pravic iz zakladnih menic je v ponudbenem dokumentu za izdajo zakladnih menic, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance: http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/vrednostni_papirji/Zakladne_menice/Ponudbeni_dokument_ZM___2019_.pdf.Terjatve iz zakladnih menic niso zavarovane in za njihovo izpolnitev odgovarja imetnikom zakladnih menic izključno Republika Slovenija kot dolžnik.

 

Podrobne informacije dobite pri vseh primarnih vpisnikih in izdajatelju: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Direktorat za zakladništvo, Sektor za izvrševanje transakcij in upravljanje likvidnosti, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, telefon: +386 (1) 369 64 42, telefaks: +386 (1) 369 65 99, e-mail: mf.dolg@mf-rs.si, spletna stran:

http://www.mf.gov.si/si/stiki_z_investitorji_imetniki_vp/primarni_vpisniki/zakladne_menice/