Skoči na vsebino

SEKUNDARNI TRG

Obveznice Republike Slovenije, denominirane v EUR, ter zakladne menice Republike Slovenije so uvrščene na Ljubljanski borzi .

Obveznice Republike Slovenije, denominirane v USD, in obveznica, denominirana v EUR in z zapadlostjo 2018 (ISIN XS0292653994)  so uvrščene na Luxemburško borzo.

Z referenčnimi obveznicami, denominiranimi v EUR, se trguje tudi na MTS Slovenia.

 

Obvestilo o izboru Republike Slovenije kot matične države članice glede razkrivanja nadzorovanih informacij.

 

T + 2 standardno obdobje poravnave poslov s prenosljivimi državnimi vrednostnimi papirji na OTC sekundarnih trgih