Skoči na vsebino

OBVEZNICE

Izdaja referenčnih državnih obveznic je v skladu s sprejetim letnim programom financiranja, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance.

 

Odločitev o načinu izdaje ter ročnosti posamezne obveznice bo sprejeta glede na razmere na trgu.

 

Datum in način izdaje posamezne obveznice bo določen v odvisnosti od tržnih razmer in bo pravočasno objavljen v teku izvedbe zadolžitve.