Skoči na vsebino

DOLG DRŽAVNEGA PRORAČUNA

Dolg centralne države po instrumentih

Instrument

31.3.2019

30.4.2019

mio EUR

mio EUR

Notranji dolg26.688,2926.750,84
Krediti 319,44297,22
Obveznice26.368,8526.453,62
Zunanji dolg1.898,771.898,77
Krediti 607,31607,31
Obveznice1.291,461.291,46
Skupaj28.587,0628.649,62

Dolg centralne države po valutah

Dolg centralne države po valutah na dan 31.3.2019

Valuta

Skupni dolg 

 

Notranji dolg 

 

Zunanji dolg

 

 

mio EUR

Delež

mio EUR

Delež

mio EUR

Delež

USD

1.291,54,5%0,00,0%1.291,568,0%

EUR

27.264,595,4%26.657,199,9%607,332,0%

Ostalo

31,10,1%31,10,1%0,00,0%

Skupaj

28.587,1100,0%26.688,3100,0%1.898,8100,0%

* Z upoštevanjem transakcij valutne zamenjave se delež EUR poveča na 99,9%.

 

Dolg centralne države po valutah na dan 30.4.2019

Valuta

Skupni dolg 

 

Notranji dolg 

 

Zunanji dolg

 

 

mio EUR

Delež

mio EUR

Delež

mio EUR

Delež

USD

1.291,54,5%0,00,0%1.291,568,0%

EUR

27.326,795,4%26.719,4399,9%607,332,0%

Ostalo

31,40,1%31,410,1%0,00,0%

Skupaj

28.649,6100,0%26.750,8100,0%1.898,8100,0%

* Z upoštevanjem transakcij valutne zamenjave se delež EUR poveča na 99,9%.

Dolg centralne države po vrsti obrestne mere

 

31.3.201930.4.2019

1. Indeksiran

0,0%0,0%

a. Inflacija (TOM)

0,0%0,0%

b. Tečaj

0,0%0,0%

2. Nespremenljiv

98,9%99%

3. Spremenljiv

1,1%1,0%

Plan odplačil dolga centralne države v letu 2019 (na osnovi stanja dolga konec aprila 2019)

 

Q1 2019

Q2 2019

Q3 2019

Q4 2019

Leto 2019*

 

mio EUR

mio EUR

mio EUR

mio EUR

mio EUR

Glavnice

2.425,1246,451,0118,92.841,4

Notranji dolg

1.321,6242,745,0109,91.719,2

Zunanji dolg

1.103,63,66,09,01.122,2

Obresti

402,5120,6171,267,6761,9

Notranji dolg

363,7110,1149,655,4678,7

Zunanji dolg

38,810,621,612,283,2

Skupaj servisiranje

2.827,61367,00222,23186,503.603,34

* Odplačila glavnic zakladnih menic so prikazane v neto vrednosti.

Plan odplačil dolga centralne države po letih (na osnovi stanja dolga konec aprila 2019)

 

Leto 2019*

Leto 2020

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

 

mio EUR

mio EUR

mio EUR

mio EUR

mio EUR

Glavnice

2.841,41.860,82.675,21.256,8205,8

Notranji dolg

1.719,21.841,42.655,91.029,682,9

Zunanji dolg

1.122,219,419,4227,1122,9

Obresti

761,9703,1630,7529,7486,5

Notranji dolg

678,7639,2567,2466,7437,8

Zunanji dolg

83,263,963,463,048,7

Skupaj servisiranje

3.603,342.563,863.305,881.786,43692,30

* Odplačila glavnic zakladnih menic so prikazane v neto vrednosti.