Skoči na vsebino

DOLG DRŽAVNEGA PRORAČUNA

Dolg centralne države po instrumentih

Instrument

31.10.2018

30.11.2018

mio EUR

mio EUR

Notranji dolg26.218,3526.203,63
Krediti 319,44319,44
Obveznice25.898,9125.884,19
Zunanji dolg3.011,303.011,30
Krediti 618,52618,51
Obveznice2.392,782.392,78
Skupaj29.229,6529.214,92

Dolg centralne države po valutah

Dolg centralne države po valutah na dan 31.10.2018

Valuta

Skupni dolg 

 

Notranji dolg 

 

Zunanji dolg

 

 

mio EUR

Delež

mio EUR

Delež

mio EUR

Delež

USD

2.392,88,2%0,00,0%2.392,879,5%

EUR

26.806,291,7%26.187,799,9%618,520,5%

Ostalo

30,70,1%30,70,1%0,00,0%

Skupaj

29.229,6100,0%26.218,4100,0%3.011,3100,0%

* Z upoštevanjem transakcij valutne zamenjave se delež EUR poveča na 99,9%.

 

Dolg centralne države po valutah na dan 30.11.2018

Valuta

Skupni dolg 

 

Notranji dolg 

 

Zunanji dolg

 

 

mio EUR

Delež

mio EUR

Delež

mio EUR

Delež

USD

2.392,88,2%0,00,0%2.392,879,5%

EUR

26.791,291,7%26.172,799,9%618,520,5%

Ostalo

30,90,1%30,90,1%0,00,0%

Skupaj

29.214,9100,0%26.203,6100,0%3.011,3100,0%

* Z upoštevanjem transakcij valutne zamenjave se delež EUR poveča na 99,9%.

Dolg centralne države po vrsti obrestne mere

 

31.10.2018

30.11.2018

1. Indeksiran

0,0%0,0%

a. Inflacija (TOM)

0,0%0,0%

b. Tečaj

0,0%0,0%

2. Nespremenljiv

99,0%99,0%

3. Spremenljiv

1,0%1,0%

Plan odplačil dolga centralne države v letu 2018 (na osnovi stanja dolga konec novembra 2018)

 

Q1 2018

Q2 2018

Q3 2018

Q4 2018

Leto 2018*

 

mio EUR

mio EUR

mio EUR

mio EUR

mio EUR

Glavnice

1.193,41.071,983,295,32.443,8

Notranji dolg

191,2300,681,086,3659,1

Zunanji dolg

1.002,2771,32,29,01.784,7

Obresti

460,6143,8188,467,7860,6

Notranji dolg

373,7114,6149,655,4693,2

Zunanji dolg

86,929,338,812,4167,3

Skupaj servisiranje

1.654,041.215,68271,65162,983.304,35

* Odplačila glavnic zakladnih menic so prikazane v neto vrednosti.

Plan odplačil dolga centralne države po letih (na osnovi stanja dolga konec novembra 2018)

 

Leto 2018*

Leto 2019

Leto 2020

Leto 2021

Leto 2022

 

mio EUR

mio EUR

mio EUR

mio EUR

mio EUR

Glavnice

2.443,82.841,41.705,12.675,21.256,8

Notranji dolg

659,11.719,21.685,72.655,91.029,6

Zunanji dolg

1.784,71.122,219,319,3227,1

Obresti

860,6758,2681,2612,8511,8

Notranji dolg

693,2675,1617,3549,4448,8

Zunanji dolg

167,383,263,963,463,0

Skupaj servisiranje

3.304,353.599,672.386,233.288,011.768,58

* Odplačila glavnic zakladnih menic so prikazane v neto vrednosti.