Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC - STRAN 485 OD 490

Vlada sprejela Stališče do predlogov sklepa o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Kneževino Lihtenštajn o boju proti goljufijam in drugim nezakonitim dejavnostim


Ljubljana, 5. februar 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela stališča do predlogov sklepa Sveta o podpisu in o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in...

Informacija o prvi vlogi za pridobitev poroštva RS


Ljubljana, 5. februar 2009 - NLB je 3. februarja 2009 vložila vlogo za pridobitev poroštva Republike Slovenije SID banki. Poroštvo RS lahko dobijo tiste kreditne inštitucije, ki zaradi učinkov globalne finančne krize same, brez...

Vlada odgovorila na tožbo tožeče stranke KOBEX


Ljubljana, 29. januar 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji seji odgovorila na tožbo tožeče stranke KOBEX proizvodnja, trgovina in gostinstvo, d.o.o., zoper odločbo Vlade Republike Slovenije št. 46101-15/2008/. Vlada RS...

Informacije v zvezi z izdajo obveznice


Ljubljana, 29. januar 2009 - Republika Slovenija bo z dnem vpisa v KDD, Ljubljana dne 5. 2. 2009 izdala novo refernčno obveznico v višini 1 mlrd EUR z ročnostjo treh let. Izdaja je bila izvršena v obliki sindicirane izdaje.

Slovenija izdala 3-letno obveznico


Republika Slovenija je danes prodala novo 3-letno referenčno obveznico v višini 1 milijarde evrov s kuponsko  obrestno  mero 4,25% po ceni 99,97% in zapadlostjo 5. februarja 2012. Dosežen donos predstavlja 165 bazičnih točk nad...

Vlada sprejela stališče do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize


Ljubljana, 22. januar 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela stališče do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize. Zaradi možnosti vplivanja na zmanjševanje stroškov v...

Vlada sprejela Izhodišča za pripravo Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2009


Ljubljana, 22. januar 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Izhodišča za pripravo Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2009. Vlada je določila zgornjo mejo odhodkov po predlagateljih finančnih...