Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC - STRAN 483 OD 495

Vlada sprejela predlog kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od aprila do junija 2009


Ljubljana, 26. marec 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela predlog kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od aprila do junija 2009. Predlagana kvota za...

Vlada se je seznanila z informacijo o implementacijo Smernic spremembo organizacije primarnega in sekundarnega trga državnih vrednostnih papirjev


Ljubljana, 26. marec 2009 – Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seznanila z implementacijo Smernic sprememb organizacije primarnega in sekundarnega trga državnih vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji po...

Vlada podala predlog odgovora na uradni opomin Evropske komisije


Ljubljana, 26. marec 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji podala predlog odgovora na opomin Evropske komisije (kršitev številka 2008/2202) v zvezi z možno nezdružljivostjo nekaterih določb v slovenski davčni...

Vlada se je seznanila s Poročilom o opravljenem inšpekcijskem nadzoru Ministrstva za finance –Urada RS za nadzor proračuna


Ljubljana, 19. februar 2009 – Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o opravljenem inšpekcijskem nadzoru Ministrstva za finance – Urada RS za nadzor proračuna od julija do decembra 2008.

Vlada odprla nove proračunske postavke pri MŠŠ za XXVI. Zimsko Univerziado Maribor 2013 in razporedila sredstva iz tekoče proračunske rezerve


Ljubljana, 19. marec 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji odprla nove proračunske postavke pri Ministrstvu za šolstvo in šport za XXVI. Zimsko Univerziado Maribor 2013 in razporeditev sredstev iz tekoče...

Vlada sprejela Predlog stališča o višini jamstva za izplačilo zajamčenih vlog


Ljubljana, 19. februar 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Predlog stališča o višini jamstva za izplačilo zajamčenih vlog. S predlaganimi stališči se višina jamstev ne spremeni.

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o carinski službi


Ljubljana, 19. februar 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o carinski službi. S predlaganim zakonom se omogoča postopen prenos nalog v zvezi z izterjavo...