Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC - STRAN 465 OD 482

Vlada sprejela predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije


Ljubljana, 7. maj 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije. Zakon razširja krog kreditojemalcev, za katere bo izdano državno...

Vlada sprejela predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o javnih financah


Ljubljana, 7. maj 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o javnih financah. Cilj dopolnitve zakona je nedvoumno in jasno določiti tiste vrte posojilnih poslov bank,...

Vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici


Ljubljana, 30. april 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-A). Namen predloga Zakona o hipotekarni in...

Vlada ne nasprotuje morebitni odobritvi posojila EIB Immorent d.d.


Ljubljana, 30. april 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji podala izjavo, da ne nasprotuje morebitni odobritvi posojila EIB Immorent d.d. za financiranje projektov malih in srednje velikih podjetij v višini...

Vlada sprejela odgovor na pripravljalno vlogo tožeče stranke KOBEX


Ljubljana, 30. april 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela odgovor na pripravljalno vlogo tožeče stranke KOBEX proizvodnja, trgovina in gostinstvo, d.o.o., zoper odločbo Vlade RS o zavrnitvi zahteve...

Vlada razrešila in imenovala novega predsednika in člana nadzornega sveta Sklada Republike Slovenije za nasledstvo


Ljubljana, 30. april 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji razrešila in imenovala novega predsednika in člana nadzornega sveta Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada. Ob imenovanju nove...

Vlada povečala pravico porabe na proračunskih postavkah namenskih sredstev EU pri SVRL


Ljubljana, 30. april 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji povečala pravice porabe na proračunskih postavkah namenskih sredstev EU pri Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR). Gre...