Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC - STRAN 465 OD 476

Vlada odprla nove proračunske postavke pri MŠŠ za XXVI. Zimsko Univerziado Maribor 2013 in razporedila sredstva iz tekoče proračunske rezerve


Ljubljana, 19. marec 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji odprla nove proračunske postavke pri Ministrstvu za šolstvo in šport za XXVI. Zimsko Univerziado Maribor 2013 in razporeditev sredstev iz tekoče...

Vlada sprejela Predlog stališča o višini jamstva za izplačilo zajamčenih vlog


Ljubljana, 19. februar 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Predlog stališča o višini jamstva za izplačilo zajamčenih vlog. S predlaganimi stališči se višina jamstev ne spremeni.

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o carinski službi


Ljubljana, 19. februar 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o carinski službi. S predlaganim zakonom se omogoča postopen prenos nalog v zvezi z izterjavo...

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi


Ljubljana, 19. februar 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi. S predlaganim zakonom se po spremenjenem izvajanju davčne izvršbe davčnih...

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov


Ljubljana, 19. februar 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov. S predlaganim zakonom se prenaša Direktiva 2007/44/ES. Direktiva...

Vlada sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih


Ljubljana, 19. februar 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih. Predlagani zakon prepoveduje pogojevanje za...

Vlada sprejela predlog Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije


Ljubljana, 19. marec 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela predlog Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije. Predlog zakona sodi v drugi paket razvojno naravnanih ukrepov za blaženje finančne in...