Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC - STRAN 464 OD 473

Vlada sprejela Sklep o izdaji poroštva Novi Ljubljanski banki d.d.


Ljubljana, 5. marec 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Sklep o izdaji poroštva Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana za obveznosti iz naslova obveznic, ki jih bo Nova Ljubljanska banka d.d.,...

Vlada razrešila in imenovala predstavnika Republike Slovenije v nadzornem svetu družbe HIT


Ljubljana, 5. marec 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji razrešila in imenovala predstavnika Republike Slovenije v nadzornem svetu družbe HIT, hoteli, igralnice, turizem, d.d., Nova Gorica. Predlog za člana...

Vlada sprejela Sklep v zvezi z dokončanjem sistema množičnega vrednotenja nepremičnin


Ljubljana, 5. marec 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Sklep v zvezi z dokončanjem sistema množičnega vrednotenja nepremičnin. Vlada podpira dokončanje sistema množičnega vrednotenja nepremičnin in...

Vlada podaljšala koncesijo za trajno prirejanje klasične igre na srečo Gospodarski družbi Loterija


Ljubljana, 5. marec 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji podaljšala koncesijo za trajno prirejanje klasične igre na srečo, kviz loterije, z imenom ''Kviz srečka'' Gospodarski družbi Loterija. Na podlagi...

Vlada odgovorila na sklep Državnega sveta Republike Slovenije v zvezi s skrajšanjem roka za vračilo davka na dodano vrednost


Ljubljana, 26. februar 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji seji odgovorila na sklep Državnega sveta Republike Slovenije v zvezi s skrajšanjem roka za vračilo davka na dodano vrednost.

Vlada odgovorila na tožbo tožeče stranke Občina Šempeter - Vrtojba


Ljubljana, 26. februar 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji seji odgovorila na tožbo tožeče stranke Občina Šempeter - Vrtojba Šempeter pri Gorici, ki jo zastopa odvetniška pisarna Jadek & Pensa, d.n.o.

Vlada soglaša z besedilom Konvencije o centraliziranem carinjenju v zvezi z razporeditvijo nacionalnih stroškov zbiranja


Ljubljana, 26. februar 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela stališče do besedila Konvencije o centraliziranem carinjenju v zvezi z razporeditvijo nacionalnih stroškov zbiranja, ki se zadržijo, kadar se...