Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente


Ljubljana, 12. januar 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente.

Vlada sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb


Ljubljana, 12. januar 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki ga je Državnemu zboru Republike...

Vlada sprejela Mnenje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini


Ljubljana, 9. februar 2009 - Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Mnenje o predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o dohodnini. Vlada je upoštevala kompleksnost ugotavljanja davčne osnove na...

Vlada sprejela Mnenje k predlogu zakona o spremembi zakona o davku na dodano vrednost


Ljubljana, 9. februar 2009 - Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Mnenje k predlogu zakona o spremembi zakona o davku na dodano vrednost. Vlada predlaganih rešitev poslanca Rudolfa Petana ne podpira in...

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu


Ministrstvo za finance dvakrat letno objavi višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti določa, da je predpisana obrestna mera zamudnih obresti vodilna obrestna mera Evropske...

Vlada sprejela Deseto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji (za leta 2005, 2006 in 2007)


Ljubljana, 7. januar 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Deseto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji (za leta 2005, 2006 in 2007). Državne pomoči v Sloveniji so v letu 2007 znašale 267,36 mio EUR in so...

Vlada sprejela Stališče do predloga Direktive Sveta o spremembi Direktive 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti


Ljubljana, 7. januar 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Stališče do predloga Direktive Sveta o spremembi Direktive 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti.