Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC - STRAN 464 OD 482

Vlada se je seznanila s skupščino SOD, d.d.


Ljubljana, 14. maj 2009 – Vlada kot edina delničarka Slovenske odškodninske družbe, d.d., je po današnji seji Vlade izvedla skupščino družbe.

Vlada sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejših pogojih prirejanju klasičnih iger na srečo


Ljubljana, 14. maj 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na...

Vlada sprejela predlog Zakona o poroštvu za obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d.d.


Ljubljana, 14. maj 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela predlog Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d.d. iz naslova kreditov, najetih za financiranje...

Vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah


Ljubljana, 14. maj 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah. Poglavitna rešitev zakona je zagotovitev pravnega okvira za znižanje...

Vlada podala soglasje k letnemu obračunu in finančnemu načrtu Agencije za zavarovalni nadzor


Ljubljana, 7. maj 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji podala soglasje Vlade Republike Slovenije k letnemu obračunu Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2008 in finančnemu načrtu Agencije za zavarovalni...

Vlada sprejela Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o Svetu Vlade Republike Slovenije za javno-zasebno partnerstvo


Ljubljana, 7. maj 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o Svetu Vlade Republike Slovenije za javno-zasebno partnerstvo. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu v 22....

Vlada imenovala vršilko dolžnosti direktorja Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada


Ljubljana, 7. maj 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji imenovala vršilko dolžnosti direktorja Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada. Zakon o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in...