Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC - STRAN 2 OD 4

Ocena Evropske komisije glede osnutka proračunskega načrta skladna s pričakovanji


Ljubljana, 22. november 2017 - Evropska komisija je danes objavila ocene osnutkov proračunskih načrtov za leto 2018, ki so ga države članice Bruslju posredovale sredi oktobra. Za Slovenijo komisija ocenjuje, da obstajajo tveganja...

Sprejeto na 156. seja


Ljubljana, 16. november 2017 – Vlada je na današnji redni seji s področja dela ministrstva za finance izvršila prerazporeditev pravic porabe v splošno proračunsko rezervacijo in razporedila sredstva proračunske rezervacije ter...

DZ sprejel proračuna za leti 2018 in 2019


Ljubljana, 16. november 2017 – DZ je danes sprejel spremenjeni državni proračun za leto 2018 in proračun za leto 2019 s spremljajočimi dokumenti. Čeprav proračuna v skladu z ustavo in zakonom o fiskalnem pravilu zasledujeta...

Slovenija se zaveda pomena transparentnosti podatkov o dejanskih lastnikih


Ljubljana, 16. november – Slovenija se zaveda pomena transparentnosti podatkov o dejanskih lastnikih pravnih oseb in trustov, ki so bili pogosto zlorabljeni za namene prikrivanja premoženja nezakonitega izvora in davčnih utaj....

Prenova MFERAC (MFERAC05)


Namen projekta MFERAC05 je z vsebinsko in tehnološko prenovo sistema MFERAC omogočiti kontinuirano delovanje sistema v državnem računalniškem oblaku, na novih tehnologijah izboljšati uporabniško izkušnjo, povečati krog...

Državni proračun oktobra s presežkom


Ljubljana, 15. november 2017 – Državni proračun je oktobra izkazal presežek v višini 77,7 milijona evrov. Prihodkov je bilo za 777,3 milijona evrov, kar je 37,5 milijona evrov več kot v lanskem oktobru, odhodkov pa je bilo za...

Ministrstvo bo z Evropsko komisijo nadaljevalo pogovore o NLB


Bruselj, 10. november 2017 – Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman se je glede iskanja možnih alternativnih rešitev v zvezi z uresničevanjem zaveze o zmanjšanju kapitalskega deleža države v NLB danes v Bruslju znova sestala...