Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada imenovala generalno direktorico Direktorata za javno računovodstvo v Ministrstvu za finance


Ljubljana, 28. maj 2015 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji ponovno imenovala Marijo Janc za generalno direktorico Direktorata za javno računovodstvo v Ministrstvu za finance za dobo petih let in sicer od 8. 9....

Vlada seznanjena s Četrtletnim poročilom SDH


Ljubljana, 28. maj 2015 – Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seznanila s Četrtletnim poročilom Slovenskega državnega holdinga o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015.

Vlada sprejela dopolnitev Odzivnega poročila RS glede DUTB


Ljubljana, 28. maj 2015 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Dopolnitev Odzivnega poročila na Revizijsko poročilo o vzpostavitvi pogojev za delovanje DUTB in poslovanje DUTB v letu 2013.

Vlada določila besedilo predloga zakona o načinu izvršitve sodbe ESČP v zadevi Ališić


Ljubljana, 28. maj 2015 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila besedilo predloga zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Ališić in drugi zoper države naslednice...

Vlada Državnemu zboru RS predlagala člane strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor


Ljubljana, 21. maj 2015 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji predlagala, da v strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor z 9. 6. 2015 za mandatno obdobje šestih let imenuje mag. Gorazda Čibeja, mag. Andreja...

Vlada sprejela 17. poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski in Grčiji


Ljubljana, 21. maj 2015 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela 17. poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki.

Vlada dala soglasje k Letnemu poročilu Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2014 in k predlogu uporabe presežka prihodkov nad odhodki


Ljubljana, 21. maj 2015 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji dala soglasje k Letnemu poročilu Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2014, ki ga je sprejel strokovni svet Agencije za javni nadzor nad...