Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada izvršila prenos pravic porabe Ministrstva za okolje in prostor


Ljubljana, 30. marec 2015 – Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izvršila prenos pravic porabe Ministrstva za okolje in prostor s postavke Programi odprave posledic naravnih nesreč na postavko Rudnik Žirovski vrh v višini...

Vlada izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije


Ljubljana, 26. marec 2015 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij na postavko Prenehanje delovanja JGZ...

Vlada sprejela mnenje k pobudi poslanca za pripravo novele Zakona o DDV


Ljubljana, 26. marec 2015 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila besedilo mnenja Vlade Republike Slovenije k poslanski pobudi mag. Mateja Tonina za pripravo novele Zakona o davku na dodano vrednost, in ga...

Vlada sprejela odgovor v predsodnem postopku na uradni opomin EK zaradi nenotifikacije predpisov za prenos direktive


Ljubljana, 26. marec 2015 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive o...

Vlada sprejela odgovor v predsodnem postopku na uradni opomin EK zaradi nenotifikacije predpisov za prenos direktive


Ljubljana, 26. marec 2015 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos...

Vlada sprejela opredelitev RS v postopku pred sodiščem EU za sprejetje predhodne odločbe


Ljubljana, 26. marec 2015 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela opredelitev Republike Slovenije v postopku pred Sodiščem Evropske unije za sprejetje predhodne odločbe v zadevi C-526/14 (Kotnik e.a.), ki jo...

Vlada ne nasprotuje odobritvi posojila Evropske investicijske banke Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji


Ljubljana, 26. marec 2015 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela sklep o nenasprotovanju odobritvi posojila Evropske investicijske banke Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. v višini do 145 mio...