Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada kot skupščina KAD-a imenovala nove člane nadzornega sveta


Ljubljana, 29. januar 2015 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji kot skupščina Kapitalske družbe (KAD) imenovala tri nove člane nadzornega sveta družbe.

Vlada izdala novelo Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, agencijah, zavodih in gospodarskih zavodih


Ljubljana, 29. januar 2015 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izdala Uredbo o spremembah Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih...

Vlada določila kvote pravic proračunske porabe za mesec februar 2015


Ljubljana, 29. januar 2015 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila kvote pravic proračunske porabe za mesec februar 2015 po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov.

Vlada določila besedilo novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015


Ljubljana, 29. januar 2015 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015.

Vlada z občinami sklenila dogovor o višini povprečnine za leto 2015


Ljubljana, 29. januar 2015 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji potrdila sklenitev dogovora o višini povprečnine za leto 2015 z reprezentativnima združenjema občin in pooblastila ministra za finance za podpis...

Vlada določila predlog Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2015


Ljubljana, 29. januar 2015 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila predlog Rebalansa proračuna RS za leto 2015 in ga posreduje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

Vlada sprejela mnenje o pobudi za oceno ustavnosti nekaterih členov Zakona o davčnem postopku


Ljubljana, 29. januar 2015 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela mnenje o pobudi družbe Zabret za oceno ustavnosti neprijazne razlage določb 172., 173., 174. in 175. člena Zakona o davčnem postopku in ga...