Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV NOVIC

Slovenija ustrezno pripravila osnutek proračunskega načrta za leto 2015, makroekonomska neravnotežja kljub napredku ostajajo


Ljubljana, 28. november 2014 - V okviru ureditve ekonomskega upravljanja na ravni EU oz. okrepljenega nadzora proračunskih Evropska komisija presoja ali so ekonomske politike sektorja država v skladu s Paktom stabilnosti in rasti....

Vlada imenovala vršilko dolžnosti direktorice Sklada RS za nasledstvo


Ljubljana, 28. november 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji imenovala vršilko dolžnosti direktorice Sklada RS za nasledstvo in sicer do imenovanja direktorja Sklada RS za nasledstvo po opravljenem...

Vlada prerazporedila pravice porabe


Ljubljana, 28. november 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji prerazporedila pravice porabe znotraj finančnega načrta ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Vlada predlaga Državnemu zboru sprejem sklepa o soglasju k prodaji deleža države v Abanki in Banki Celje


Ljubljana, 27. november 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila besedilo predloga sklepa Državnega zbora Republike Slovenije o soglasju k prodaji kapitalske naložbe Republike Slovenije, ki naj bi...

Vlada soglaša s katalogom zavez združene Abanke in Banke Celje


Ljubljana, 27. november 2014 – Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seznanila in soglaša s katalogom zavez za banko, ki naj bi nastala zaradi izvedbe ukrepov za krepitev stabilnosti bank z združitvijo Abanke in...

Vlada imenovala generalno direktorico Finančne uprave Republike Slovenije


Ljubljana, 27. november 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji s 27. 11. 2014 imenovala Jano Ahčin za generalno direktorico Finančne uprave Republike Slovenije, za dobo petih let z možnostjo ponovnega...

Vlada izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije


Ljubljana, 27. november 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije s postavke Tekoča proračunska rezerva na postavko Plačila sredstev v proračun EU iz...