Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada določila predlog Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2014


Ljubljana, 29. oktober 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila predlog Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2014.

Vlada se je seznanila z Letnim poročilom o upravljanju kapitalskih naložb države za leto 2013


Ljubljana, 29. oktober 2014 – Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seznanila z Letnim poročilom o upravljanju kapitalskih naložb države za leto 2013.

Vlada določila besedilo predloga novele ZIPRS za leti 2014 in 2015


Ljubljana, 29. oktober 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 in ga...

Vlada dala soglasje k spremembam in dopolnitvam Tarife o taksah in nadomestilih


Ljubljana, 29. oktober 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji dala soglasje k spremembam in dopolnitvam Tarife o taksah in nadomestilih, ki jih je 8. aprila 2014 sprejel Svet Agencije za trg vrednostnih...

Minister Mramor podpisal večstranski sporazum med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih


Berlin, 29. oktober 2014 – Minister za finance, dr. Dušan Mramor, je danes v Berlinu podpisal večstranski sporazum med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih. S spoznanjem, da se je davčnim...

Vlada ne nasprotuje morebitni odobritvi posojila EIB SKB banki za financiranje projektov malih in srednje velikih podjetij in drugih upravičenih podjetij


Ljubljana, 29. oktober 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela sklep, da ne nasprotuje morebitni odobritvi posojila Evropske investicijske banke SKB banki v višini do 100 milijonov evrov za financiranje...

Vlada sprejela Predlog stališča RS do Predloga izvedbenega sklepa Sveta o dovoljenju Latviji, da uporabi ukrep odstopanja od Direktive o skupnem sistemu DDV


Ljubljana, 29. oktober 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbenega sklepa Sveta o dovoljenju Republiki Latviji, da uporabi ukrep odstopanja od...