Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV NOVIC

Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente


Ljubljana, 29. september 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente.

Vlada potrdila dokončno izvedbo ukrepov v Abanki


Ljubljana, 25. september 2014 – Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seznanila, da so na podlagi odločbe Evropske komisije o skladnosti ukrepov za krepitev stabilnosti banke Abanka s pravili Evropske unije o...

Vlada sprejela Mnenje o predlogu, da naj ustavno sodišče začasno zadrži uporabo členov Zakona o bančništvu, ki se nanašajo na t.i. izbris podrejenih finančnih instrumentov


Ljubljana, 25. september 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Mnenje Vlade Republike Slovenije o predlogu, da naj Ustavno sodišče Republike Slovenije začasno zadrži uporabo 261.a, 261.b, 261.c,...

Vlada se je seznanila s Poročilom o stanju in gibanju davčnega dolga na dan 31. decembra 2013


Ljubljana, 25. september 2014 – Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seznanila s Poročilom o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 31. decembra 2013 in ga posreduje Državnemu zboru Republike...

Vlada seznanjena z letnimi poročila skladov in agencij, katerih ustanovitelj je država, ter ZZZS in ZPIZ


Ljubljana, 25. september 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji seznanila s poročili o doseženih ciljih in rezultatih posrednih proračunskih uporabnikov, katerih ustanovitelj je država, ter Zavoda za...

Vlada določila Dokončen predlog zaključnega računa proračuna za leto 2013 in se seznanila z Revizijskim poročilom o Predlogu zaključnega računa proračuna za leto 2013


Ljubljana, 25. september 2014 – Vlada Republike Slovenije je 2. 7. 2014 določila Dokončen predlog zaključnega računa proračuna RS za leto 2013. Vlada se je tudi seznanila z Revizijskim poročilom o Predlogu zaključnega računa...

Mesečna realizacija državnega proračuna - avgust 2014


Ljubljana, 23. september 2014 - Ministrstvo za finance je danes objavilo realizacijo državnega proračuna za mesec avgust 2014.