Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente


Ljubljana, 29. september 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente.

Vlada potrdila dokončno izvedbo ukrepov v Abanki


Ljubljana, 25. september 2014 – Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seznanila, da so na podlagi odločbe Evropske komisije o skladnosti ukrepov za krepitev stabilnosti banke Abanka s pravili Evropske unije o...

Vlada sprejela Mnenje o predlogu, da naj ustavno sodišče začasno zadrži uporabo členov Zakona o bančništvu, ki se nanašajo na t.i. izbris podrejenih finančnih instrumentov


Ljubljana, 25. september 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Mnenje Vlade Republike Slovenije o predlogu, da naj Ustavno sodišče Republike Slovenije začasno zadrži uporabo 261.a, 261.b, 261.c,...

Vlada se je seznanila s Poročilom o stanju in gibanju davčnega dolga na dan 31. decembra 2013


Ljubljana, 25. september 2014 – Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seznanila s Poročilom o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 31. decembra 2013 in ga posreduje Državnemu zboru Republike...

Vlada seznanjena z letnimi poročila skladov in agencij, katerih ustanovitelj je država, ter ZZZS in ZPIZ


Ljubljana, 25. september 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji seznanila s poročili o doseženih ciljih in rezultatih posrednih proračunskih uporabnikov, katerih ustanovitelj je država, ter Zavoda za...

Vlada določila Dokončen predlog zaključnega računa proračuna za leto 2013 in se seznanila z Revizijskim poročilom o Predlogu zaključnega računa proračuna za leto 2013


Ljubljana, 25. september 2014 – Vlada Republike Slovenije je 2. 7. 2014 določila Dokončen predlog zaključnega računa proračuna RS za leto 2013. Vlada se je tudi seznanila z Revizijskim poročilom o Predlogu zaključnega računa...

Mesečna realizacija državnega proračuna - avgust 2014


Ljubljana, 23. september 2014 - Ministrstvo za finance je danes objavilo realizacijo državnega proračuna za mesec avgust 2014.