Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada prerazporedila pravice porabe med proračunskimi postavkami Ministrstva za kmetijstvo in okolje


Ljubljana, 28. avgust 2014 - Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela sklep o prerazporeditvi pravic porabe, s k katerim Ministrstvo za kmetijstvo in okolje prerazporeja 1.587.200,00 evrov iz proračunske...

Vlada soglaša z izvensodno poravnavo med Republiko Slovenijo in Zavarovalnico Triglav


Ljubljana, 26. avgust 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji dala soglasje k izvensodni poravnavi med Republiko Slovenijo in Zavarovalnico Triglav ter za njen podpis pooblastila državno pravobranilko Dušanko...

Vlada razrešila in imenovala novega člana medresorske komisije


Ljubljana, 26. avgust 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji kot člana medresorske komisije iz 20. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank razrešila mag. Mitja Mavka in imenovala...

Vlada v Načrt razvojnih programov 2014 – 2017 uvrstila nov projekt


Ljubljana, 26. avgust 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji v veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrstila nov projekt 1613-14-0006 »Projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja v Makedoniji – MK...

Vlada prerazporedila pravice porabe in razporeditev splošne proračunske rezervacije


Ljubljana, 26. avgust 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji prerazporedila pravice porabe in razporeditev splošne proračunske rezervacije.

Vlada gospodarski družbi Casino Portorož zavrnila dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici v Portorožu


Ljubljana, 26. avgust 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izdala odločbo, s katero je gospodarski družbi Casino Portorož zavrnila vlogo za dodelitev koncesije za igralnico Grand Casino Bernardin v Portorožu.

Vlada gospodarski družbi Portoroška zavrnila dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu v Portorožu


Ljubljana, 26. avgust 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izdala odločbo, s katero je zavrnila zahtevo gospodarske družbe PORTOROŠKA Gostinstvo in storitve za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger...