Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada dala soglasje Finančnemu načrtu Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2014


Ljubljana, 30. april 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji dala soglasje k Finančnemu načrtu Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2014, ki ga je sprejel strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na...

Vlada razporedila pravice porabe


Ljubljana, 30. april 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije.

Vlada sprejela Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente


Ljubljana, 30. april 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente.

Vlada soglaša z zaposlitvami treh javnih uslužbencev v AJPES


Ljubljana, 24. april 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji dala soglasje k trem zaposlitvam za nedoločen čas v Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Vlada sprejela sklep o prenehanju delovanja operativne skupine za zagotovitev učinkovitega izvajanja Zakona o davku na nepremičnine in projekta uvajanja nepremičninskega davka


Ljubljana, 24. april 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela sklep o prenehanju delovanja operativne skupine za zagotovitev učinkovitega izvajanja Zakona o davku na nepremičnine in projekta uvajanja...

Vlada izvršila prenos pravic porabe Ministrstva za zdravje


Ljubljana, 24. april 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izvršila prenos pravic porabe Ministrstva za zdravje, s postavke Investicije v javne zdravstvene zavode in konta Novogradnje, rekonstrukcije in...

Vlada povečala proračunske pravice porabe Ministrstvu za pravosodje


Ljubljana, 24. april 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji povečala pravice porabe Ministrstvu za pravosodje na proračunski postavki Modernizacija pravosodnega sistema-e pravosodje 07-13 – EU, v višini...