Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada sprejela Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID banki


Ljubljana, 30. januar 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID Slovenski izvozni in razvojni banki Ljubljana (2012) in Poročilo o izvajanju Zakona o...

Vlada določila predmete skupnih javnih naročil za leto 2014


Ljubljana, 30. januar 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila naslednje predmete skupnih javnih naročil za leto 2014: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov, Dobava utekočinjenega naftnega...

Vlada določila, da DUTB vodi poslovne knjige in sestavi letno poročilo v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja


Ljubljana, 30. januar 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila, da Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. vodi poslovne knjige in sestavi letno poročilo v skladu z mednarodnimi standardi...

Sporazum med Vlado RS in Vlado ZDA o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA


Ljubljana, 28. januar 2013 – Predstavniki Vlade Republike Slovenije in Vlade Združenih držav Amerike so uskladili in parafirali besedilo Sporazuma o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA....

Vlada sprejela mnenje o zahtevi Mestne občine Koper za oceno ustavnosti Zakona o davku na nepremičnine


Ljubljana, 23. januar 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela mnenje o zahtevi Mestne občine Koper za oceno ustavnosti Zakona o davku na nepremičnine in ga pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije in...

Vlada sprejela mnenje o pobudi Občine Rogaševci za oceno ustavnosti Zakona o davku na nepremičnine


Ljubljana, 23. januar 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela mnenje o pobudi Občine Rogaševci za oceno ustavnosti Zakona o davku na nepremičnine in ga pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije in...

Vlada sprejela mnenje o zahtevi Združenja občin Slovenije za oceno ustavnosti Zakona o davku na nepremičnine


Ljubljana, 23. januar 2014 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela mnenje o zahtevi Združenja občin Slovenije za oceno ustavnosti Zakona o davku na nepremičnine in ga pošilja Državnemu zboru Republike...