Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada imenovala direktorico Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve


Ljubljana, 28. november 2013 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela odločbo o imenovanju mag. Mojce Kunšek za direktorico Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve za dobo petih let.

Vlada prerazporedila pravice porabe v okviru DURS


Ljubljana, 28. november 2013 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji prerazporedila pravice porabe DURS iz proračunskih postavk investicije in investicijsko vzdrževanje ter materialni stroški na proračunsko postavko...

Vlada sprejela predlog stališča RS k Predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV glede standardnega obračuna DDV


Ljubljana, 28. november 2013 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano...

Vlada prerazporedila pravice porabe v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje


Ljubljana, 28. november 2013 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji v okviru finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo in okolje izvršila prenos pravic porabe na proračunsko postavko Finančni popravki skupne...

Vlada prerazporedila pravice porabe v tekočo proračunsko rezervo


Ljubljana, 28. november 2013 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji prerazporedila pravice porabe v tekočo proračunsko rezervo.

Vlada dopolnila seznam upravičencev do donacij za leto 2013


Ljubljana, 28. november 2013 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izdala sklep s katerim je dopolnila Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013.

Vlada novelirala Uredbo o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete


Ljubljana, 28. november 2013 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izdala novelo Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete ter jo objavi v Uradnem listu...