Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV NOVIC

Vlada imenovala direktorico Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve


Ljubljana, 28. november 2013 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela odločbo o imenovanju mag. Mojce Kunšek za direktorico Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve za dobo petih let.

Vlada prerazporedila pravice porabe v okviru DURS


Ljubljana, 28. november 2013 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji prerazporedila pravice porabe DURS iz proračunskih postavk investicije in investicijsko vzdrževanje ter materialni stroški na proračunsko postavko...

Vlada sprejela predlog stališča RS k Predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV glede standardnega obračuna DDV


Ljubljana, 28. november 2013 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano...

Vlada prerazporedila pravice porabe v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje


Ljubljana, 28. november 2013 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji v okviru finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo in okolje izvršila prenos pravic porabe na proračunsko postavko Finančni popravki skupne...

Vlada prerazporedila pravice porabe v tekočo proračunsko rezervo


Ljubljana, 28. november 2013 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji prerazporedila pravice porabe v tekočo proračunsko rezervo.

Vlada dopolnila seznam upravičencev do donacij za leto 2013


Ljubljana, 28. november 2013 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izdala sklep s katerim je dopolnila Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013.

Vlada novelirala Uredbo o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete


Ljubljana, 28. november 2013 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izdala novelo Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete ter jo objavi v Uradnem listu...