Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada se je seznanila z odgovorom na interpelacijo o delu in odgovornosti zoper ministra za finance dr. Uroša Čuferja


Ljubljana, 30. oktober 2013 – Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seznanila z odgovorom na interpelacijo o delu in odgovornosti, ki je bila vložena zoper ministra za finance dr. Uroša Čuferja, in podprla odgovor...

Vlada določila dopolnjen predloga Proračuna RS za leto 2015


Ljubljana, 30. oktober 2013 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila dopolnjen predlog Proračuna Republike Slovenije za leto 2015.

Vlada sprejela stališče glede Predloga uredbe EP in Sveta o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah


Ljubljana, 30. oktober 2013 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne...

Vlada sprejela stališče glede Predloga Direktive EP in Sveta o spremembi Direktive o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja


Ljubljana, 30. oktober 2013 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/138/ES o začetku...

Vlada sprejela Poročilo Urada RS za nadzor proračuna o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od januarja do junija 2013


Ljubljana, 30. oktober 2013 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Poročilo Urada RS za nadzor proračuna o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od...

Vlada sprejela Priporočila glede uporabe finančnih zavarovanj pri javnem naročanju in projektih, sofinanciranih s sredstvi EU


Ljubljana, 30. oktober 2013 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Priporočila glede uporabe finančnih zavarovanj pri javnem naročanju in projektih, sofinanciranih s sredstvi EU.

Vlada sprejela izjavo, da ne nasprotuje morebitni odobritvi posojila EIB SID banki


Ljubljana, 30. oktober 2013 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela izjavo, da ne nasprotuje morebitni odobritvi posojila Evropske investicijske banke SID banki v višini do 300 mio EUR za financiranje...