Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada zagotovila sredstva rezerve RS za kritje intervencijskih stroškov po poplavah v letu 2012


Ljubljana, 30. november 2012 – Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji zagotovila sredstva rezerve Republike Slovenije za kritje intervencijskih stroškov po poplavah v letu 2012.

Vlada sprejela Sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe Cimos


Ljubljana, 30. november 2012 – Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe Cimos, d. d., avtomobilska industrija, saj se zaveda pomena poslovnega in finančnega...

Ministrstvo za finance in TEŠ podpisala pogodbo o zavarovanju poroštva ter pogodbo o ureditvi razmerij glede TEŠ 6


Ljubljana, 30. november 2012 – Minister za finance dr. Janez Šušteršič, minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač in direktor Termoelektrarne Šoštanj Simon Tot so danes podpisali Pogodbo o ureditvi razmerij v zvezi s...

Vlada ne nasprotuje predlogu sklepa Sveta o odobritvi Bolgariji in Romuniji, da uporabita ukrepe, ki odstopajo od direktive o skupnem sistemu davka na dodano vrednost


Ljubljana, 28. november 2012 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o odobritvi Bolgariji in Romuniji, da uporabita ukrepe, ki odstopajo od člena 5...

Vlada seznanjena s pobudo za sklenitev Sporazuma o ustanovitvi Centra za razvoj financ


Ljubljana, 28. november 2012 - Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seznanila s pobudo za sklenitev Sporazuma o ustanovitvi Centra za razvoj financ.

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu


Ljubljana, 28. november 2012 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu. Zakon bo vzpostavil poseben pravni režim za reševanje težav bančnega...

Vlada sprejela Sklep o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe


Ljubljana, 28. november 2012 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Sklep o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe. Predlog prerazporeditev in razporeditev je nujen za zagotovitev plač 5.12.2012....