Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb


Ljubljana, 27. september 2012 – Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Cilji predloga zakona izhajajo iz ciljev Pogodbe za...

Vlada sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku


Ljubljana, 27. september 2012 – Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji sprejela Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku. Glavni cilji predlaganega zakona so administrativna...

Vlada sprejela predlog stališča RS k zadevi Spremenjen predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o akcijskem programu za carino v Evropski uniji za obdobje 2014–2020 (Carina 2020)


Ljubljana, 27. september 2012 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Spremenjen predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o akcijskem programu za carino v...

Vlada sprejela predlog stališča RS k zadevi Spremenjen predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o akcijskem programu za obdavčitev v Evropski uniji za obdobje 2014–2020 (Fiscalis 2020)


Ljubljana, 27. september 2012 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela predlog stališča RS k zadevi Spremenjen predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o akcijskem programu za obdavčitev v Evropski uniji...

Vlada prerazporedila pravice porabe proračunskim uporabnikom


Ljubljana, 27. september 2012 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izvršila prenose pravic porabe.

Vlada je sprejela Poročilo Urada RS za nadzor proračuna o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora


Ljubljana, 27. september 2012 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Poročilo Ministrstva za finance, Urada RS za nadzor proračuna o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev...

Vlada je sprejela 14. Poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji


Ljubljana, 27. september 2012 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela 14. Poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2009, 2010 in 2011.