Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Odziv ministrstva na mnenje OECD glede predloga zakona o Slovenskem državnem holdingu


Ljubljana, 25. julij 2012 – V javnosti se v zadnjih dneh pojavljajo različne, tudi negativne razlage pisma Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) glede predloga zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH). Na...

Vlada podaljšala koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo gospodarski družbi Pigal


Ljubljana, 26. julij 2012 - Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji podaljšala koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu v Ajdovščini, gospodarski družbi Pigal, d.o.o., Ajdovščina.

Odziv MF na znižanje bonitete trem slovenskim bankam (Moody's)


Ljubljana, 26. julij 2012 – Rating agencija Moody's je znižala bonitetne ocene treh slovenskih bank, in sicer: - Novi Ljubljanski banki (NLB): ocena kreditnega tveganja depozita na B2 z Ba2, in samostojna bonitetna ocena (ang....

Vlada odobrila koriščenja sredstev za instrumente financiranja za namen zagotovitve finančne pomoči Kraljevini Španiji


Ljubljana, 19. julij 2012 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji odobrila koriščenja sredstev za instrumente financiranja za namen zagotovitve finančne pomoči Kraljevini Španiji v skupnem evropskem okviru.

Vlada seznanjena z osnutkom Izhodišč za pripravo predloga Proračuna RS za leto 2013 in predloga Proračuna Republike Slovenije za leto 2014


Ljubljana, 19. april 2012 - Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seznanila z osnutkom Izhodišč za pripravo predloga Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 in predloga Proračuna Republike Slovenije za leto...

Vlada sprejela predlog stališča RS k zadevi Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede obravnave kuponov


Ljubljana, 19. julij 2012 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k Predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost...

Vlada sprejela predlog stališča RS k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Unije


Ljubljana, 19. julij 2012 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni...