Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada razveljavila Sklep vlade glede povišanja taks za izdajo dovoljenja za prebivanje


Ljubljana, 26. april 2012 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji razveljavila sklep vlade pod točko 3, sprejet na 122. redni seji vlade 24. februarja 2011, da se dodatna sredstva za izvajanje Zakona o tujcih...

Vlada sprejela Program stabilnosti – dopolnitev 2012


Ljubljana, 26. april 2012 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Program stabilnosti – dopolnitev 2012 in pooblastila ministrstvo za finance, da ga posreduje Evropski komisiji in Svetu EU. Vlada bo s...

Vlada sprejela Sklep glede izplačila regresa javnim uslužbencem in funkcionarjem v letu 2012


Ljubljana, 26. april 2012 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Sklep, s katerim se določa, da se regres za letni dopust se javnim uslužbencem in funkcionarjem ne izplača pri plači za mesec april 2012.

Vlada je sprejela poročilo UNP o opravljenih inšpekcijskih nadzorih od julija do decembra 2011


Ljubljana, 19. april 2012 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Poročilo Ministrstva za finance, Urada RS za nadzor proračuna o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega...

Vlada določila besedilo Predloga zakona o spremembah Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici


Ljubljana, 19. april 2012 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici.

Vlada sprejela poročilo o izvajanju javnih pooblastil danih SID banki


Ljubljana, 19. april 2012 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil danih SID Slovenski izvozni in razvojni banki in o izvajanju Zakona o zavarovanju in financiranju...

Vlada je sprejela predlog stališča RS glede predloga uredbe EP o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev in centralnih depotnih družbah


Ljubljana, 19. april 2012 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sklenila podpreti predlog Uredbe (ES) o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji, centralnih depotnih družbah (CDD) in...