Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Uvedba zlatega pravila ne ruši (neo)keynesianske ekonomske politike


20. januarja je bil v Mladini objavljen članek z naslovom »Na poti k neoliberalni ekonomski ustavi?«, avtorja Bojana Bugariča, v katerem avtor trdi, da je zapis zlatega pravila v ustavo politično nevarna in nedomišljena poteza, ki...

Vlada obravnavala Informacijo o nameravanem podpisu Čezmejnega sporazuma o kriznem upravljanju in reševanju


Ljubljana, 26. januar 2012 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji obravnavala Informacijo o nameravanem podpisu Čezmejnega sporazuma o kriznem upravljanju in reševanju med ministrstvi za finance, centralnimi bankami...

Vlada imenovala direktorico Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna


Ljubljana, 26. januar 2012 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji imenovala direktorico Urada RS za nadzor proračuna.

Vlada seznanjena z informacijo o predlogu amandmaja k 12.b členu predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah ZJF


Ljubljana, 26. januar 2012 - Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seznanila s pisno informacijo o predlogu amandmaja k 12.b členu predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah.

Vlada sprejela Zaveze glede delovanja SID banke


Ljubljana, 26. januar 2012 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Zaveze glede delovanja SID banke.

Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku


Ljubljana, 26. januar 2012 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku.

Vlada sprejela stališče RS k zadevi uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi gospodarskega in proračunskega nadzora v državah članic euroobmočja, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo


Ljubljana, 26. januar 2012 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi gospodarskega in proračunskega...