Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV NOVIC

Vlada razporedila pravice porabe iz tekoče proračunske rezerve Ministrstvu za okolje in prostor


Ljubljana, 29. december 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije s postavke Tekoča proračunska rezerva na postavko Krajinski park Sečoveljske soline...

Vlada sprejela predlog stališča RS k zadevi Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNP


Ljubljana, 29. december 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES o...

Vlada sprejela predlog stališča RS k zadevi Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1060/2009 o bonitetnih agencijah


Ljubljana, 29. december 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela predlog stališča RS k zadevi Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1060/2009 o bonitetnih agencijah -...

Vlada prerazporedila pravice porabe v tekočo proračunsko rezervo


Ljubljana, 29. december 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izvršila prenos pravic porabe iz proračunske postavke Stanovanjska dejavnost Ministrstva za okolje in prostor na postavko Tekoča proračunska...

Vlada sprejela ukrep začasnega zadržanja izvrševanja državnega proračuna za leto 2012 na integralnih postavkah državnega proračuna


Ljubljana, 29. december 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela ukrep začasnega zadržanja izvrševanja državnega proračuna za leto 2012 na integralnih postavkah državnega proračuna, s katerim se ustavi...

Vlada izdala Seznam pravnih oseb javnega sektorja


Ljubljana, 29. december 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izdala Seznam pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena Zakona o javnih financah.

Vlada sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente


Ljubljana, 27. december 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente.