Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente


Ljubljana, 28. november 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente.

Vlada seznanjena z Informacijo o Vmesnem poročilu o delu Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS ter Priporočili in pričakovanji AUKN do družb z lastništvom države


Ljubljana, 24. november 2011 - Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seznanila z Informacijo o Vmesnem poročilu o delu Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije za obdobje od 20. 10. 2010 do...

Vlada seznanjena s pisno informacijo Ministrstva za finance o stanju v slovenskem bančnem sistemu, november 2011


Ljubljana, 24. november 2011 - Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seznanila s pisno informacijo Ministrstva za finance o stanju v slovenskem bančnem sistemu, november 2011.

Vlada sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma med Carinsko upravo RS in Carinsko upravo Črne gore o nevračljivi pomoči v obliki programske opreme


Ljubljana, 24. november 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Črne gore o nevračljivi pomoči v obliki...

Odziv Ministrstva za finance na poziv GZS glede Uredbe o zelenem javnem naročanju


Ljubljana, 24. november 2011 – Ministrstvo za finance je 22. novembra prejelo poziv Gospodarske zbornice Slovenije, da se sprejem Uredbe o zelenem javnem naročanju zadrži. Ministrstvo je skrbno preučilo pripombe GZS, ki jih je v...

Vlada izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije


Ljubljana, 17. november 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije.

Vlada prenesla pravice porabe na Splošno proračunsko rezervacijo


Ljubljana, 17. november 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izvršila prenose pravic porabe več proračunskih uporabnikov na Splošno proračunsko rezervacijo Ministrstva za finance.