Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Novinarska konferenca ministrstva o dosežkih v mandatu 2008 – 2011


Ministrstvo za finance se je v mandatu te vlade soočilo z eno od najhujših finančnih in gospodarskih kriz v zgodovini. Gospodarski razvoj in socialna varnost sta bili posledično močno ogrožena, ogrožen pa je bil tudi razvojni...

Vlada odprla nove proračunske postavke in zagotovila pravice porabe (MDDSZ)


Ljubljana, 27. oktober 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji odprla nove proračunske postavke in zagotovila pravice porabe.

Vlada sprejela Sklep o prerazporeditvi pravic porabe (MZZ, MF, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Okrožno sodišče v Mariboru)


Ljubljana, 27. oktober 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Sklep o prerazporeditvi pravic porabe (MZZ, MF, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Okrožno sodišče v Mariboru).

Vlada sprejela Sklep o prerazporeditvi pravic porabe (MG)


Ljubljana, 27. oktober 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Sklep o prerazporeditvi pravic porabe Ministrstvu za gospodarstvo, ki predlaga prerazporeditev pravic porabe iz PP 3018 Plače, NRP...

Vlada razporedila pravice porabe iz tekoče proračunske rezerve (SVRL)


Ljubljana, 27. oktober 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji razporedila pravice porabe iz tekoče proračunske rezerve. Sredstva so namenjena pokrivanju izplačil obveznosti iz naslova Zakona o financiranju...

Vlada sprejela Sklep o dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2011


Ljubljana, 27. oktober 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Sklep o dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2011 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlada odobrila pomoč Republiki Turčiji za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob katastrofalnem potresu


Ljubljana, 27. oktober 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji odobrila pomoč Republiki Turčiji za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob katastrofalnem potresu v materialnih nastanitvenih sredstvih. Sredstva...