Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada seznanjena s pisno informacijo Ministrstva za finance o stanju v slovenskem bančnem sistemu, avgust 2011


Ljubljana, 25. avgust 2011 - Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seznanila s pisno informacijo Ministrstva za finance o stanju v slovenskem bančnem sistemu, avgust 2011.

Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanke Alenke Jeraj v zvezi s stroški potovanj v tujino


Ljubljana, 24. marec 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanke Alenke Jeraj v zvezi s stroški potovanj v tujino.

Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete


Ljubljana, 25. avgust 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete in jo objavi v Uradnem listu...

Vlada obravnavala Poročilo o odobritvi 5. tranše posojila Helenski republiki


Ljubljana, 24. avgust 2011 - Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji obravnavala Poročilo o odobritvi 5. tranše posojila Helenski republiki.

Vlada državnemu zboru posredovala podatke o stanju in gibanju davčnega dolga poslovnih subjektov


Ljubljana, 25. avgust 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji razkrila Državnemu zboru RS podatke o stanju in gibanju davčnega dolga poslovnih subjektov (gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov...

Vlada odgovorila na poslansko vprašanje Franca Pukšiča v zvezi s prijavo izključno državnih podjetij na javni razpis za poimenovanje športnih objektov v Stožicah


Stožicah Ljubljana, 25. avgust 2011 - Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji odgovorila na pisno poslansko vprašanje Franca Pukšiča v zvezi s prijavo izključno državnih podjetij na javni razpis za poimenovanje...

Vlada spremenila Sklep Vlade RS z dne 20. julija 2011 v delu, ki se nanaša na ukrep začasnega zadržanja izvrševanja državnega proračuna in izdajanje soglasij k pričetku postopkov javnega naročanja


Ljubljana, 25. avgust 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji spremenila Sklep Vlade Republike Slovenije št. 41003-4/2011/34 z dne 20. julija 2011 v delu, ki se nanaša na ukrep začasnega zadržanja izvrševanja...