Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada sprejela stališča do sklepov Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ glede problematike izplačil regresov v podjetjih v večinski državni lasti


Ljubljana, 28. julij 2011 - Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seji sprejela stališča do sklepov Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ glede problematike izplačil regresov v podjetjih v večinski...

Vlada obravnavala Poročilo o stanju v slovenskem bančnem sistemu (julij 2011)


Ljubljana, 28. julij 2011 - Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji obravnavala Poročilo o stanju v slovenskem bančnem sistemu. Vlada Republike Slovenije je namreč na 115. redni seji, dne 6. januarja 2011, sprejela...

Vlada odklonila reševanja spora z mediacijo pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani zaradi plačila najemnine za poslovne prostore


Ljubljana, 28. julij 2011 - Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji odklonila reševanja spora z mediacijo pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani zaradi plačila najemnine za poslovne prostore. Reševanje spora z mediacijo...

Vlada obravnavala Informacijo o obsegu in razlogih za odpis in odlog plačevanja prispevkov za socialno varnost v zadnjem petletnem obdobju


Ljubljana, 28. julij 2011 - Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji obravnavala Informacijo o obsegu in razlogih za odpis in odlog plačevanja prispevkov za socialno varnost v zadnjem petletnem obdobju.

Vlada odgovorila na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča plemenitega v zvezi s sodelovanjem podjetja IPMIT d.o.o. in državnih organov


Ljubljana, 28. julij 2011 - Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji sprejela Odgovor na na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča plemenitega v zvezi s sodelovanjem podjetja IPMIT d.o.o. in državnih organov.

Vlada sprejela Odlok o dopolnitvi Odloka o Programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2010 in 2011


Ljubljana, 28. julij 2011 - Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji sprejela Odlok o dopolnitvi Odloka o Programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2010 in 2011. Na podlagi 11. člena Zakona o...

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb


Ljubljana, 28. julij 2011 - Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb. Cilj...