Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada sprejela mnenje o pobudi za presojo ustavnosti 75. člena Zakona o igrah na srečo in 6. člena Zakona o davku od iger na srečo, ki jo je vložila družba HIT, d.d., Nova Gorica


Ljubljana, 31. marec 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela mnenje o pobudi za presojo ustavnosti 75. člena Zakona o igrah na srečo in 6. člena Zakona o davku od iger na srečo (Uradni list RS, št....

Vlada seznanjena z Informacijo o prikazu napredka pri črpanju EU sredstev po ministrstvih v obdobju 1.1.2011 – 1.3.2011


Ljubljana, 31. marec 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji seznanila z Informacijo o prikazu napredka pri črpanju EU sredstev po ministrstvih v obdobju 1.1.2011 – 1.3.2011. Vlada Republike Slovenije je...

Vlada sprejela Poročilo o opravljenem inšpekcijskem nadzoru Ministrstva za finance Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna za obdobje od julija do decembra 2010


Ljubljana, 31. marec 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Poročilo o opravljenem inšpekcijskem nadzoru Ministrstva za finance Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna za obdobje od julija do...

Vlada izdala Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2012 izdajo priložnostni kovanci


Ljubljana, 31. marec 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izdala Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2012 izdajo priložnostni kovanci.

Vlada določila besedilo Predloga zakona o spremembah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje


Ljubljana, 31. marec 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev


Ljubljana, 31. marec 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju...

Vlada določila besedilo Predloga zakona o spremembah Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja


Ljubljana, 31. marec 2011 - Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni...