Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV NOVIC

Vlada sprejela Poročilo o stanju zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine na dan 31. 12. 2009


Ljubljana, 29. julij 2010 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni sejisprejelaPoročilo o stanju zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine na dan 31. 12. 2009.

Vlada odprla nove proračunske postavke in zagotovila pravice porabe Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo


Ljubljana, 29. julij 2010 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji odprla nove proračunske postavke in zagotovila pravice porabe Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Vlada zastopala interese RS na 22. skupščini SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana


Ljubljana, 29. julij 2010 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji zastopala interese RS na 22. skupščini SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana.

Vlada sprejela Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2010


Ljubljana, 29. julij 2010 –Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejelaSklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2010.

Vlada imenovala mag. Karola Petra Peršoljo za člana nadzornega sveta v družbi Casino Kobarid, igre na srečo in gostinstvo d.d.


Ljubljana, 22. julij 2010 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni sejiimenovala mag. Karola Petra Peršoljo za člana nadzornega sveta v družbi Casino Kobarid, igre na srečo in gostinstvo d.d., za dobo štirih let.

Vlada sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v RS, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti


Ljubljana, 29. julij 2010 –Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejelaUredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti.

Vlada sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o merilih in pogojih za izdajanje poroštev po 86.a členu Zakona o javnih financah


Ljubljana, 29. julij 2010 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni sejisprejela Uredbo o spremembi Uredbe o merilih in pogojih za izdajanje poroštev po 86.a členu Zakona o javnih financah.