Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV NOVIC

Vlada izdala Uredbo o prenehanju veljavnosti uredb o določitvi zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače


Ljubljana, 29. junij 2010 – Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni sejiizdala Uredbo o prenehanju veljavnosti uredb o določitvi zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače.

Vlada sprejela mnenje o pobudi Danijela Starmana, odvetnika v Kopru, za oceno ustavnosti 51. člena Zakona o dohodnini


Ljubljana, 24. junij 2010 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni sejisprejela mnenje o pobudi Danijela Starmana, odvetnika v Kopru, za oceno ustavnosti 51. člena Zakona o dohodnini. Vlada Republike Slovenije meni, da 51....

Vlada sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi davčnih uradov Davčne uprave RS


Ljubljana, 24. junij 2010 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni sejisprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije.

Vlada določila izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost za l. 2009 direktorju Agencije za zavarovalni nadzor, dr. Mihaelu Permanu


Ljubljana, 24. junij 2010 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni sejidoločila izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2009 direktorju Agencije za zavarovalni nadzor, dr. Mihaelu Permanu, v višini 100%...

Vlada sprejela besedilo Poročila o smotrnosti ustavitve postopka likvidacije D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d.o.o., z analizo smotrnosti prenosa te družbe na Slovensko odškodninsko družbo, d.d


Ljubljana, 16. junij 2010 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni sejisprejela besedilo Poročila o smotrnosti ustavitve postopka likvidacije D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d.o.o., z analizo smotrnosti...

Vlada ne nasprotuje morebitni odobritvi globalnega posojila Evropske investicijske banke SID - Slovenski izvozni in razvojni banki, d.d., Ljubljana, za financiranje razvojnih projektov avtomobilske industrije


Ljubljana, 16. junij 2010 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni sejiizjavila, da ne nasprotuje morebitni odobritvi globalnega posojila Evropske investicijske banke SID - Slovenski izvozni in razvojni banki, d.d.,...

Vlada gospodarski družbi Loterija Slovenije, d. d. podaljšala koncesijo za trajno prirejanje klasične igre na srečo ''Ekspres loterija'


Ljubljana, 16. junij 2010 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni sejipodaljšala koncesijo Gospodarski družbi Loterija Slovenije, d.d., Gerbičeva ulica 99, Ljubljana,za trajno prirejanje klasične igre na srečo ''Ekspres...