Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada sprejela Mnenje o zahtevi Državnega sveta RS, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o upravljanju kapitalskih naložb RS


Ljubljana, 29. april 2010 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela Mnenje o zahtevi Državnega sveta Republike Slovenije, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o upravljanju kapitalskih naložb Republike...

Vlada sprejela Sklep o prerazporeditvi pravic porabe Direkciji za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo


Ljubljana, 29. april 2010 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni sejisprejela Sklep o prerazporeditvi pravic porabe Direkciji za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo.

Vlada sprejela odgovor na tožbo v upravnem sporu tožeče stranke Urha Bahovca, v zvezi z odločbo Vlade Republike Slovenije o imenovanju direktorja ATVP


Ljubljana, 29. april 2010 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni sejisprejela odgovor na tožbo v upravnem sporu tožeče stranke Urha Bahovca, v zvezi z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 01410-34/2009/22 z dne 11. 3....

Vlada dala soglasje k letnemu poročilu Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2009


Ljubljana, 29. april 2010 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni sejidala soglasje k letnemu poročilu Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2009, ki ga je sprejel strokovni svet Agencije za javni nadzor nad...

Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku


Ljubljana, 29. april 2010 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni sejidoločila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku.

Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini


Ljubljana, 29. april 2010 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni sejidoločila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.

Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb


Ljubljana, 29. april 2010 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni sejidoločila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.