Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV NOVIC

Vlada prerazporedila pravice porabe


Ljubljana, 26. november 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji prerazporedila pravice porabe na podlagi določb Zakona o javnih financah in Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in...

Vlada razporedila sredstva iz tekoče proračunske rezerve


Ljubljana, 26. november 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji razporedila sredstva iz tekoče proračunske rezerve s postavke tekoča proračunska rezerva in splošne proračunske rezervacije na postavko Park...

Vlada zagotovila sredstva SID banki


Ljubljana, 26. november 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji zagotovila sredstva Slovenski izvozni in razvojni banki, d.d., Ljubljana za učinkovito izvajanje dejavnosti zavarovanja po Zakonu o zavarovanju...

Vlada povečala pravice porabe na proračunskih postavkah namenskih sredstev EU pri Ministrstvu za promet


Ljubljana, 26. november 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji povečala pravice porabe na proračunskih postavkah namenskih sredstev EU pri Ministrstvu za promet, v okviru projekta »Tehnične podlage razvoja LJ...

Vlada prerazporedila pravice porabe


Ljubljana, 26. november 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji prerazporedila sredstva s postavke - plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost in plačila sredstev v proračun EU iz...

Vlada podpira Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv


Ljubljana, 26. november 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k Predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv glede pristojnosti...

Vlada sprejela sklep o sprejemu ponudbe za odkup terjatve Republike Slovenije do družbe ABM


Ljubljana, 26. november 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela ponudbo, ki jo je posredoval ponudnik Power Plus, d. o .o. iz Ljubljana, ki se nanaša na odkup terjatve Republike Slovenije do dolžnika...