Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada prerazporedila pravice porabe


Ljubljana, 26. november 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji prerazporedila pravice porabe na podlagi določb Zakona o javnih financah in Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in...

Vlada razporedila sredstva iz tekoče proračunske rezerve


Ljubljana, 26. november 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji razporedila sredstva iz tekoče proračunske rezerve s postavke tekoča proračunska rezerva in splošne proračunske rezervacije na postavko Park...

Vlada zagotovila sredstva SID banki


Ljubljana, 26. november 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji zagotovila sredstva Slovenski izvozni in razvojni banki, d.d., Ljubljana za učinkovito izvajanje dejavnosti zavarovanja po Zakonu o zavarovanju...

Vlada povečala pravice porabe na proračunskih postavkah namenskih sredstev EU pri Ministrstvu za promet


Ljubljana, 26. november 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji povečala pravice porabe na proračunskih postavkah namenskih sredstev EU pri Ministrstvu za promet, v okviru projekta »Tehnične podlage razvoja LJ...

Vlada prerazporedila pravice porabe


Ljubljana, 26. november 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji prerazporedila sredstva s postavke - plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost in plačila sredstev v proračun EU iz...

Vlada podpira Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv


Ljubljana, 26. november 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k Predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv glede pristojnosti...

Vlada sprejela sklep o sprejemu ponudbe za odkup terjatve Republike Slovenije do družbe ABM


Ljubljana, 26. november 2009 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela ponudbo, ki jo je posredoval ponudnik Power Plus, d. o .o. iz Ljubljana, ki se nanaša na odkup terjatve Republike Slovenije do dolžnika...