Skoči na vsebino

VODSTVO

Minister

Dr. Andrej Bertoncelj
T: 01 369 6600
E: andrej.bertoncelj(at)mf-rs.si

 

Dr. Andrej Bertoncelj je doktor ekonomskih znanosti s področja financ.

 

Septembra 2018 je bil imenovan za ministra za finance. Pred tem je deloval na Slovenskem državnem holdingu kot član uprave, odgovoren za področje upravljanja in prestrukturiranja ter finančnega upravljanja kapitalskih naložb.

 

Je finančni strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami. Ima 25 let delovnih izkušenj v gospodarstvu, predvsem na področju finančnega managementa, od tega 18 let na vodstvenih položajih. Več let je deloval v New Yorku. Dodatno se je usposabljal na Harvardu in Cambridgu.

 

V poslovni karieri je bil med drugim predsednik družbe Lek USA, Inc., pomočnik generalnega direktorja za področje financ v Lek d. d. in direktor sektorja ter svetovalec predsednika uprave za korporativno upravljanje v Kemofarmacija d. d.

 

Je redni profesor in znanstveni svetnik. Njegova obsežna bibliografija obsega avtorstvo ali soavtorstvo 10 knjig in preko 40 znanstvenih prispevkov v mednarodnih revijah. 

 

Tekoče se sporazumeva v angleškem in nemškem jeziku. 

Državna sekretarka

mag. Mateja Vraničar Erman
T: 01 369 6621
E: mateja.vranicar(at)mf-rs.si

 

Mateja Vraničar Erman je leta 1989 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani, leta 1997 pa je zaključila študij MPA (magisterij iz javne uprave) na Harvard University, Law School in JF Kennedy School of Government.

 

Od leta 1989 do 1993 je bila zaposlena na Ministrstvu za zunanje zadeve, od leta 1993 dalje pa na Ministrstvu za finance, kjer je opravljala različne naloge, predvsem v organizacijskih enotah ministrstva, pristojnih za oblikovanje carinskega in davčnega sistema. Tako je na primer koordinirala in vodila pripravo prvega slovenskega carinskega zakona ter izvedbenih predpisov, ki so temeljili na evropskem carinskem sistemu, delovala kot vodja Oddelka za sistem posrednih davkov in kasneje kot vodja Sektorja za davčni in carinski sistem v Direktoratu za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov. Od aprila 2010 do februarja 2012 in od marca 2013 do septembra 2016 je bila državna sekretarka na Ministrstvu za finance, prvenstveno odgovorna za področje davčnega in carinskega sistema, proračuna in javnega računovodstva. V vmesnem času se je posvečala strokovnemu delu na področju oblikovanja davčnega sistema, ko je bila tudi vodja Sektorja za splošne davčne zadeve in analize. Septembra 2016 je za dve leti prevzela vodenje Ministrstva za finance, od septembra 2018 pa bo kot državna sekretarka bdela predvsem nad področjem davčnega in carinskega sistema.

Državni sekretar

Metod Dragonja

T: 01 369 6670
E: metod.dragonja(at)mf-rs.si

 

Metod Dragonja je univerzitetni diplomirani ekonomist. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1978 in se takoj po končanem študiju zaposlil v Leku. Kasneje je več kot 15 let vodil to farmacevtsko družbo kot generalni direktor in predsednik uprave. V času njegovega vodenja se je Lek uveljavil kot eno vodilnih farmacevtskih podjetij v srednji in vzhodni Evropi, se visoko internacionaliziral in zgradil močno regionalno prisotnost. Med letoma 2005 in 2007 je vodil predstavništvo Leka v Moskvi in bil direktor za prodajo generičnih zdravil za Rusko federacijo za generično divizijo Novartisa. V obdobju od leta 2008 do konca leta 2013 je bil direktor predstavništva Nove Ljubljanske banke v Moskvi.

 

V letih 1996 -1999 je bil minister za gospodarske dejavnosti v vladi dr. Janeza Drnovška. Od februarja 2014 do septembra 2014 je bil ponovno minister za gospodarski razvoj in tehnologijo v vladi Alenke Bratušek. Od septembra 2014 do julija 2016 je bil državni sekretar na Ministrstvu za finance, kjer je bil odgovoren za upravljanje podjetij v državni lasti in za usmerjanje delovanja Družbe za upravljanje terjatev bank. Ključni projekt v tem obdobju je bila strategija upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki je bila pripravljena pod njegovim vodstvom in sprejeta julija 2015 v Državnem zboru. Skrbel je za uveljavljanje sprejete strategije v sodelovanju s Slovenskim državnim holdingom. Od oktobra 2016 do julija 2018 je bil zaposlen v podjetju 2-TDK, najprej kot svetovalec direktorja in nato kot generalni direktor. Septembra 2018 je bil imenovan za državnega sekretarja na ministrstvu za finance.

Državna sekretarka

mag. Saša Jazbec
T: 01 369 6471
E: sasa.jazbec(at)mf-rs.si

 

Saša Jazbec je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1996 zaključila študij bančno finančne smeri z delom Izvedeni finančni instrumenti in slovenski finančni trg, leta 2000 pa magistrski študij na isti fakulteti z delom Listinjenje premoženja.

 

Delovne izkušnje je nabirala na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, v Banki Slovenije, kjer je bila upravljavka deviznih rezerv, med leti 2002 in 2009 vodja odseka Upravljanje s tveganji ter članica ekipe za prevzem evra. Izkušnje je nabirala tudi na področju poslovnega svetovanja in v Ministrstvu za finance v Sektorju za napovedovanje fiskalnih tokov znotraj Direktorata za proračun, kjer je bila članica delovne skupine za pripravo projekcij izdatkov, povezanih s staranjem prebivalstva.

 

Od novembra 2013 je kot generalna direktorica vodila Direktorat za proračun v Ministrstvu za finance, od aprila 2017 do septembra 2018 pa je kot državna sekretarka na ministrstvu za finance bdela nad področjem proračuna in javnega računovodstva. Z 21. septembrom 2018 je bila na to funkcijo ponovno imenovana.