Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VODSTVO

Minister

dr. Andrej Bertoncelj
T: 01 369 6600
E: andrej.bertoncelj(at)mf-rs.si

 

Dr. Andrej Bertoncelj je doktor ekonomskih znanosti s področja financ.

Septembra 2018 je bil imenovan za ministra za finance. Pred tem je deloval na Slovenskem državnem holdingu kot član uprave, odgovoren za področje upravljanja in prestrukturiranja ter finančnega upravljanja kapitalskih naložb.

Je finančni strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami. Ima 25 let delovnih izkušenj v gospodarstvu, predvsem na področju finančnega managementa, od tega 18 let na vodstvenih položajih. Več let je deloval v New Yorku. Dodatno se je usposabljal na Harvardu in Cambridgu.

V poslovni karieri je bil med drugim predsednik družbe Lek USA, Inc., pomočnik generalnega direktorja za področje financ v Lek d. d. in direktor sektorja ter svetovalec predsednika uprave za korporativno upravljanje v Kemofarmacija d. d.

Je redni profesor in znanstveni svetnik. Njegova obsežna bibliografija obsega avtorstvo ali soavtorstvo 10 knjig in preko 40 znanstvenih prispevkov v mednarodnih revijah. 

Tekoče se sporazumeva v angleškem in nemškem jeziku. 

Državna sekretarka

Natalija Kovač Jereb

T: 01 369 6620

E: natalija.kovac-jereb(at)mf-rs.si

 

Natalija Kovač Jereb, rojena 13. 10. 1967, je po izobrazbi diplomirana ekonomistka. Prihaja iz Idrije in je mama odraslega sina. Na Finančni upravi Republike Slovenije je bila zaposlena kot višja finančna inšpektorica. V zadnjih letih je delala predvsem na institutu ocene davčne osnove, prijavi premoženja in obdavčitvi nepojasnjenih virov. Sodelovala je v postopkih finančne preiskave po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora.


Po končanem študiju je bila zaposlena v podjetjih Mercator, d. d., v Idriji in Kompas Hertz, d. o. o., leta 1992 pa se je zaposlila na Občini Idrija. Po končanem pripravništvu je 28. 10. 1992 na Ministrstvu za pravosodje in upravo opravila posebni del strokovnega izpita s področja financ in davčne dejavnosti, podpodročje uprava za javne prihodke. Od leta 1996 je bila zaposlena kot davčna inšpektorica. Leta 1999 je na Ministrstvu za finance opravila posebni strokovni izpit za davčnega inšpektorja. Opravljen ima preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za VII. stopnjo izobrazbe. Poleg navedenega se je redno udeleževala izobraževanj na Upravni akademiji, Ekonomski fakulteti CISEF, pri Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije ter drugih izobraževanj s področja obdavčitve fizičnih in pravnih oseb. Septembra 2018 jo je vlada imenovala za državno sekretarko na Ministrstvu za notranje zadeve, oktobra 2018 pa za državno sekretarko na Ministrstvu za finance.

 

Državni sekretar

Metod Dragonja

T: 01 369 6670
E: metod.dragonja(at)mf-rs.si

 

Metod Dragonja je univerzitetni diplomirani ekonomist. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1978 in se takoj po končanem študiju zaposlil v Leku. Kasneje je več kot 15 let vodil to farmacevtsko družbo kot generalni direktor in predsednik uprave. V času njegovega vodenja se je Lek uveljavil kot eno vodilnih farmacevtskih podjetij v srednji in vzhodni Evropi, se visoko internacionaliziral in zgradil močno regionalno prisotnost. Med letoma 2005 in 2007 je vodil predstavništvo Leka v Moskvi in bil direktor za prodajo generičnih zdravil za Rusko federacijo za generično divizijo Novartisa. V obdobju od leta 2008 do konca leta 2013 je bil direktor predstavništva Nove Ljubljanske banke v Moskvi.

 

V letih 1996 -1999 je bil minister za gospodarske dejavnosti v vladi dr. Janeza Drnovška. Od februarja 2014 do septembra 2014 je bil ponovno minister za gospodarski razvoj in tehnologijo v vladi Alenke Bratušek. Od septembra 2014 do julija 2016 je bil državni sekretar na Ministrstvu za finance, kjer je bil odgovoren za upravljanje podjetij v državni lasti in za usmerjanje delovanja Družbe za upravljanje terjatev bank. Ključni projekt v tem obdobju je bila strategija upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki je bila pripravljena pod njegovim vodstvom in sprejeta julija 2015 v Državnem zboru. Skrbel je za uveljavljanje sprejete strategije v sodelovanju s Slovenskim državnim holdingom. Od oktobra 2016 do julija 2018 je bil zaposlen v podjetju 2-TDK, najprej kot svetovalec direktorja in nato kot generalni direktor. Septembra 2018 je bil imenovan za državnega sekretarja na ministrstvu za finance.

Državna sekretarka

mag. Saša Jazbec
T: 01 369 6471
E: sasa.jazbec(at)mf-rs.si

 

Saša Jazbec je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1996 zaključila študij bančno finančne smeri z delom Izvedeni finančni instrumenti in slovenski finančni trg, leta 2000 pa magistrski študij na isti fakulteti z delom Listinjenje premoženja.

 

Delovne izkušnje je nabirala na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, v Banki Slovenije, kjer je bila upravljavka deviznih rezerv, med leti 2002 in 2009 vodja odseka Upravljanje s tveganji ter članica ekipe za prevzem evra. Izkušnje je nabirala tudi na področju poslovnega svetovanja in v Ministrstvu za finance v Sektorju za napovedovanje fiskalnih tokov znotraj Direktorata za proračun, kjer je bila članica delovne skupine za pripravo projekcij izdatkov, povezanih s staranjem prebivalstva.

 

Od novembra 2013 je kot generalna direktorica vodila Direktorat za proračun v Ministrstvu za finance, od aprila 2017 do septembra 2018 pa je kot državna sekretarka na ministrstvu za finance bdela nad področjem proračuna in javnega računovodstva. Z 21. septembrom 2018 je bila na to funkcijo ponovno imenovana.

Državni sekretar

mag. Alojz Stana
T: 01 369 6606
E: Alojz.Stana(at)mf-rs.si

 

Alojz Stana je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva, na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru pa je dokončal študij MBA iz marketinga. Med leti 1990 in 2000 je bil v podjetju MLM zaposlen kot direktor družbe Armal, od leta 2000 do 2006 pa je v podjetju MLM zasedal mesto člana uprave. Družbo Geoplin je kot glavni direktor vodil od leta 2006 od septembra 2011, do januarja 2019 pa je zasedal mesto člana uprave družbe. V obdobju od 2007 do 2014 je bil tudi član nadzornega sveta družbe Plinovodi.