Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Informacija o varovanju osebnih podatkov na Ministrstvu za finance

 

 

1. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov
 

Upravljavec osebnih podatkov je Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, elektronski naslov gp.mf(at)gov.si.

 

Na ministrstvu je skladno s sklepom ministrice imenovana Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu gp.mf(at)gov.si in telefonski številki 01 369 63 42 ali 01 369 64 44.

 

2. Obdelave osebnih podatkov
 

Ministrstvo za finance obdeluje osebne podatke skladno z veljavno zakonodajo, izključno za izvajanje svojih zakonitih pristojnosti in izvajanja nalog delodajalca.

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju so določene v zakonu, ki ureja varovanje osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, in sicer se osebni podatki lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon, ali če je z zakonom določeno, da se podatki obdelujejo le na podlagi  osebne privolitve posameznika, čigar podatek se obdeluje. Ministrstvo  obdeluje osebne podatke le za namene, določene z zakonom, v primeru podanega soglasja pa le za namene, za katere je soglasje podano. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da svoje soglasje oziroma privolitev kadarkoli prekliče.

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju so določene v Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) in v določenem delu, v zakonu, ki ureja varovanje osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.

Obdelava osebnih podatkov v skladu s prvim odstavkom 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov se lahko izvaja, če:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil  v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenom,
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti organa, kot upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti dodeljene organu kot upravljavcu.

 

Ministrstvo  obdeluje osebne podatke le za namene, določene z zakonom, v primeru podanega soglasja pa le za namene, za katere je soglasje podano. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da svoje soglasje oziroma privolitev kadarkoli prekliče.

 

Obdelava osebnih podatkov, kot jo opredeljuje področna zakonodaja, pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

 

Z vidika zakonodaje je potrebno upoštevati splošno opredelitev pojma osebni podatek, ki ga Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov opredeljuje kot katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

 

Ministrstvo izvaja ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje osebnih podatkov in z osebnimi podatki ravna s potrebno skrbnostjo. Ministrstvo za finance si tudi prizadeva za čim bolj učinkovito obvladovanje tveganj. S pogodbenimi obdelovalci ima sklenjene potrebne dogovore, ki vključujejo obveznost varovanja osebnih podatkov, s katerimi pridejo v stik.

 

3. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
 

Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, se lahko kadar koli posvetuje s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

 

Ministrstvo zagotavlja posamezniku uresničevanje njegovih pravic najkasneje v roku  30 dni od prejema popolne zahteve. Ministrstvo za finance sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika po pošti na naslov: Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov pooblaščene osebe (gp.mf(at)gov.si).

 

Posameznik, ki uveljavlja svoje zahteve v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, se mora ustrezno identificirati in opredeliti svojo zahtevo.

 

Posameznik lahko v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov pritožbo vloži tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov – Informacijskem pooblaščencu. 

 

4. Hranjenje osebnih podatkov
 

Dokumentacija se hrani v skladu z veljavnim Načrtom klasifikacijskih znakov, ki ga sprejme predstojnik, po potrditvi Arhiva Republike Slovenije.

 

5. Politika piškotkov na internet strani ministrstva

 

Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletišča (npr. piškotek o prijavi), nekateri so namenjeni izboljšanju uporabniške izkušnje (npr. shranjevanje uporabnikovih preferenc), nekateri pa se uporabljajo tudi za spremljanje obiska na spletišču, kar upravitelju pomaga pri stalnem izboljševanju spletne strani in uporabnikove izkušnje z njo.

 

Spletno mesto www.mf.gov.si s pomočjo storitve Google Analytics s predhodnim soglasjem uporabnika anonimno zbira podatke o uporabi spletišča za izboljšavo uporabniške izkušnje (vklopljena anonimizacija IP naslovov).

 

Več na strani https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=s.