Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VISOKI PREDSTAVNIK ZA VPRAŠANJA NASLEDSTVA

Visoki predstavnik za vprašanja nasledstva skladno s 4. členom Sporazuma o vprašanjih nasledstva skrbi za njegovo uresničevanje. S tem v zvezi predstavlja in zastopa stališča, ki jih je predhodno potrdila Vlada Republike Slovenije. Pri svojem delu visoki predstavnik sodeluje s skladom in Banko Slovenije ter drugimi državnimi organi in institucijami, ki so pooblaščeni za izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva.


Vlada Republike Slovenije je na 43. redni seji dne 30. januarja 2014 za visoko predstavnico Republike Slovenije za nasledstvo imenovala mag. Ano Polak Petrič.


Sporazum o vprašanjih nasledstva je bil podpisan 29. junija 2001 na Dunaju in je edini mednarodni sporazum, ki ureja pravice in obveznosti med državami naslednicami po razpadu nekdanje SFRJ. Slovenija je Sporazum ratificirala 12. julija 2002 (Uradni list RS, št. 71/02), veljati pa je začel 2. junija 2004. Republika Slovenija, tako kot ostale države naslednice nekdanje SFRJ, za izvajanje Sporazuma imenuje visokega predstavnika za nasledstvo, ki sodeluje v Stalnem skupnem odboru visokih predstavnikov. Skladno s 4. členom omenjenega Sporazuma je mag. Ana Polak Petrič predstavnica Republike Slovenije v Stalnem skupnem odboru visokih predstavnikov držav naslednic SFRJ.


Pristojnosti in naloge visoke predstavnice Republike Slovenije za nasledstvo ter odnos sodelovanja z drugimi resorji in organi so opredeljeni z veljavno zakonodajo. Visoka predstavnica v skladu s 4. členom Sporazuma o vprašanjih nasledstva skrbi za njegovo uresničevanje. S tem v zvezi predstavlja in zastopa stališča, ki jih je predhodno potrdila Vlada Republike Slovenije. Po drugem odstavku 19. člena Zakona o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo je visoka predstavnica neposredno odgovorna Vladi Republike Slovenije in mora o svojem delu poročati Vladi Republike Slovenije po vsakokratnem zastopanju stališč, najmanj pa enkrat na leto.


Resorna ministrstva, v katerih pristojnost sodijo zadeve, opredeljene v Sporazumu o vprašanjih nasledstva, izvajajo sporazum v sodelovanju z visoko predstavnico za Republike Slovenije za nasledstvo. Visoka predstavnica Republike Slovenije za nasledstvo pri svojem delu sodeluje tudi z resornimi ministrstvi, Skladom Republike Slovenije za nasledstvo, Banko Slovenije ter drugimi državnimi organi in institucijami, ki so pooblaščeni za izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva, glede vprašanj, ki nastanejo pri njegovem izvajanju.


Visoka predstavnica Republike Slovenije za nasledstvo mag. Ana Polak Petrič je tudi pooblaščenka za pogajanja o prevzemu jamstva za devizne hranilne vloge v okviru Banke za mednarodne poravnave (BIS) ter članica Koordinacijskega odbora za vprašanja nasledstva.


Curriculum Vitae


Curriculum Vitae (English)