Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NALOGE SKLADA

V zvezi z izvajanjem Sporazuma o vprašanjih nasledstva in drugimi nasledstvenimi vprašanji sklad, v sodelovanju z visokim predstavnikom, opravlja naslednje naloge:

  • skrbi za uveljavljanje pravic in poravnavanje obveznosti Republike Slovenije v postopku delitve premoženja, pravic in obveznosti nekdanje SFRJ,
  • koordinira sodelovanje državnih organov in drugih institucij, ki so pooblaščene za izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva, glede spornih vprašanj, ki nastanejo ob njegovem izvrševanju,
  • koordinira pripravo izhodišč za pogajanja, poročil in predlogov odločitev v zvezi z izvajanjem Sporazuma o vprašanjih nasledstva, ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije,
  • koordinira delo delegacij Republike Slovenije o pogajanjih v zvezi z izvajanjem Sporazuma o vprašanjih nasledstva in drugimi vprašanji, povezanimi z nasledstvom nekdanje SFRJ,
  • koordinira delo delovnih skupin za nasledstvena vprašanja, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije,
  • zagotavlja ustrezno strokovno podporo za zavarovanej interesov Republike Slovenije v postopkih uveljavljanja terjatev in poravnavanja obveznosti,
  • opravlja druge naloge, ki so povezane z vprašanji nasledstva nekdanje SFRJ.

V zvezi z izvajanjem ZAKONA O NAČINU IZVRŠITVE SODBE EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE V ZADEVI ŠTEVILKA 60642/08 (ZNISESČP) je Sklad pristojen za odločanje o prevzemu izpolnitve posamezne neizplačane stare devizne vloge v postopku verifikacije:

  • Upravičenci iz 6. člena ZNISESČP bodo zahteve za verifikacijo lahko vlagali od 1.12.2015 do 31.12.2017.

  • Zahteva za verifikacijo se vloži v pisni obliki po pošti ali neposredno na Skladu.

  • Zahteva mora vsebovati podatke in dokazila navedena v 10. členu zakona

Minister za finance bo izdal predpis s katerim bo določena podrobnejša vsebina in oblika zahteve za verifikacijo skladno z 10. členom zakona.


Hkrati bo ministrstvo pristojno za finance objavilo javni poziv za vlaganje zahtev za verifikacijo neizplačanih starih deviznih vlog najkasneje do 2.11.2015. Poziv bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in v najmanj dveh dnevnih časopisi, ki izhajajo na celotnem območju BIH oziroma Republike Hrvaške, ter na spletni strani Ministrstva za finance.