Skoči na vsebino

ORGANIZIRANOST

Minister

 

Kabinet

 

Notranjerevizijska služba

 

Služba za fiskalno in ekonomsko politiko

 

Generalni sekretariat

 

Direktorat za finančni sistem

Direktorat za zakladništvo

Direktorat za sistem davčnih, carinskih idr. javnih prihodkov

Direktorat za proračun

Direktorat za javno premoženje

Direktorat za javno računovodstvo

 

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje v upravnih zadevah in za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe